Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: אחרי מות קדושים

יג אייר תשע”ח  29 באפריל 2018

לרדוף צדק ולא להקריב קורבן

אנו קוראים את פרשות “אחרי מות” ו”קדושים” ביום השואה, ביום הזיכרון וביום העצמאות. לכן, ראוי שאגב קריאה בפרשות נזכור שהקרבת קורבנות אינה ערך העומד בפני עצמו, אלא מחיר שאותו משלמים אם אין ברירה.

הצוואה שאותה הגישו לנו הקורבנות הרבים על מגש הכסף היא “רוח חזונם של נביאי ישראל”, כפי שמדגיש בן גוריון במגילת העצמאות

ניר ברוידא

ראש רשת הישיבות החילוניות של בינ״ה

פרשת אחרי מות

שילוח השעיר לעזאזל, ציור של ויליאם ג’יימס ווב

פרשת אַחֲרֵי מוֹת היא פרשת השבוע השישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ט”זפסוק א’ ומסתיימת בפרק י”חפסוק ל’. המילים הפותחת את הפרשה מתייחסות לאירועי פרשת שמיני: “וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן…”