Latest update May 23rd, 2019 7:59 PM

פרשת השבוע: אחרי מות קדושים

פרשת אחרי מות-קדושים, יום הזיכרון ויום העצמאות – במעלות קדושים

התורה דורשת מאיתנו ‘קדושים תהיו’. יש מחלוקת האם זו הבטחה או

יווי, אך באופן פשוט יש כאן ציווי, אלא שהציווי האלוקי מכיל בתוכו גם הבטחה – שיש בכוחנו להיות קדושים. אין דיבור אלוקי שיוצא לחינם, ולכן זו גם הבטחה ש’קדושים תהיו’.

אך מהי הקדושה? איך מגיעים אליה? מה הדרך להשיגה? בדברינו היום נלך בדרכו המופלאה של ר’ שמעון שקופ, מחבר הספר שערי יושר, בהקדמה לספרו.

הרב גור גלון

ישיבת הר ברכה

פרשת אחרי מות השעיר לעזאזל

שילוח השעיר לעזאזל, ציור של ויליאם ג’יימס ווב

פרשת אַחֲרֵי מוֹת היא פרשת השבוע השישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ט”זפסוק א’ ומסתיימת בפרק י”חפסוק ל’. המילים הפותחת את הפרשה מתייחסות לאירועיפרשת שמיני: “וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן…”

בדרך כלל קוראים את פרשת אחרי מות בשבת שאחרי פסח. בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת “אחרי מות” ביחד עם פרשת “קדושים“.

תמיד תשאפו למימד של קדושה | פרשת ‘אחרי מות קדושים’

התורה דורשת ממנו להיות קדושים, אך הבעיה היא בביצוע • אנחנו גונבים, משקרים ומרכלים • מנגד, אנחנו מצויינים בלהוכיח את עמיתינו

השבוע נקרא שתי פרשות צמודות, שכאשר מצרפים את שמותיהן למשפט מתקבל הביטוי “אחרי מות קדושים תהיו”. כוונה אפשרית של הצירוף היא, שאדם שהלך לעולמו הינו בעל קדושה, ולכן אין לדבר אלא בשבחו. אך צרוף המילים מקבל משמעות מיוחדת בתקופה זו של השנה.

נגה ברנר סמיה

היא סמנכ”ל בינ”ה התנועה ליהדות חברתית

אנו מכריזים בזאת

 

סיון רהב מאיר

אחרי מות: שמירת מצוות בארץ ישראל

התורה אומרת שמי שחוטא בעריות בארץ ישראל, הארץ מקיאה אותו. מה הסיבה (שהרי עריות אסורים בחו”ל באותה מידה)?

בפרשתנו אנו קוראים על איסורי עריות. בסוף פרשת העריות (פרק י”ח, פס’ כ”ד-כ”ח) אנו רואים קשר בין שמירת הצניעות לישיבת ארץ ישראל: “אַל-תִּטַּמְּאוּ בְּכָל-אֵלֶּה כִּי בְכָל-אֵלֶּה נִטְמְאוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר-אֲנִי מְשַׁלֵּחַ

Bottom of Form

הרב אלדד יונה

אתר כיפה