Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: דברים

ט’ באב תשע”ח  21 ביולי 201

פרשת דברים ברגל ימין

בפרשת דברים מציג משה רבנו סיכום תמציתי של 40 השנים במדבר.

משה מתייחס, בין השאר, לתקרית חוסר האמונה של שנים עשר המרגלים, אשר יצאו לתור את ארץ ישראל, ואז ייעצו לעם ישראל לא להיכנס לארץ! משה מדגיש שכאשר הובא אליו לראשונה רעיון שליחת המרגלים, הציע זאת העם בצורה פרועה – הם הגיעו למשה בבהילות, כשהם נדחפים ונדחקים בחוסר כבוד. ובכן, כל העסק התחיל ברגל שמאל; וכפי שאנו יודעים, המקרה של המרגלים הסתיים באסון וגרם לעיכוב רב בכניסת עם ישראל לארצו.

אתר אש התורה

פרשת דברים: על הפנים

לֹא תַכִּירוּ פָנִים. מה פשר הציווי? האם איסור העדפה של צד אחד על פני האחר או בו איסור גילוי של יתרון לאחד הצדדים ? ד”ר משה מאיר מציע פרשנות נוספת

ספר דברים מהווה חטיבה עצמאית בתוך חמשת חומשי התורה, דברי משה המתבוננים באשר אירע עד כה – מבראשית. במה פותח הספר? לאחר סיפור על הציווי לבוא אל הארץ, הוא פותח במינוי השופטים. השופטים באים להקל מעל משה, להתחלק אתו במשימת המנהיגות הראשית שלו: המשפט. וכך מספר משה, ציווה את השופטים:

 

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

שבטים וקהילות או חברה של פרודות | פרשת דברים

האם הפילוג לשבטים ולקהילות שונות הוא באמת דבר נורא כל כך? האם עלינו לכפות אחידות מזויפת, כשדווקא הקהילה היא זו שיכולה להציל אותנו מהבדידות? נאומו של משה בכניסה לארץ ישראל מבקש מאיתנו לשמור על השבטים גם אחרי ההגעה לארץ המובטחת.

נאומו של משה בפתח ספר דברים מתבצע רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, בשבתם על גדת הירדן המזרחית משקיפים על הארץ. בנאומו זה מבטיח אלוהים לעם שוב את הארץ, ומדבר איתם לראשונה על העידן המנהיגותי שיבוא אחרי ימיו..

ירין רבן

הוא מורה בישיבה החילונית בתל אביב ומנהל האינטרנט והרשתות החברתיות של בינ״ה.

פרשת דברים מדבר משה

פָּרָשַׁת דְבָרִים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים. היא מתחילה בתחילת הספר (א’א’) ומסתיימת בפרק ג’פסוק כ”ב.

מפרשה זו ועד סוף ספר דברים, מדבר משה עם בני ישראל על הדרך שעשו במדבר ועל האתגרים הצפויים להם בכניסה לארץ. דברים אלו נאמרים בערבות מואב, תחנתם האחרונה במדבר, בשנה הארבעים ליציאת מצרים, מא’ בשבט ועד למותו של משה בז’ באדר.