Latest update August 18th, 2019 12:41 PM

פרשת השבוע: ואתחנן

טו באב תשע”ח   28 ביולי 2018

פרשת ואתחנן מדוע באמת לא זכה משה רבינו להיכנס לארץ – עיון מחודש

מדוע התנגד הקב”ה לכניסתו של משה רבינו לארץ ישראל בצורה כה חריפה? האם באמת לא היה מקום לסלוח למשה רבינו “ו”לוותר” לו על העונש החמור?

בפתיחת הפרשה, מנסה משה רבינו לבטל את רוע הגזירה החמורה שנגזרה עליו, שלא להיכנס אל ארץ ישראל. חז”ל מציינים במדרש דברים רבה, פרשה יא סעיף י’, כי משה רבינו התפלל 515 תפילות, כמניין הגימטריה של המילה “ואתחנן” ולמרות זאת, סירב הקב”ה לקבל את תפילותיו וקבע: ” כי לא תעבור את הירדן הזה”.

הרב אמיר אדרעי

משמש ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

מושיט יד לכבוד | פרשת ואתחנן

בכל בוקר,בשעה 5:58, ברשתות קול ישראל ברדיו ישנה תופעה מעט יוצאת דופן לעולם התקשורת. בשעה זו בוקעת ממקלט הרדיו הקריאה “שמע ישראל אדני אלוהינו, אדני אחד” וממשיך משם ליתר קריאת שמע המסורתית. המשפט הקצר הזה כל כך מוכר ליהודים ברחבי העולם וטעון בכל כך הרבה משמעות – שמרגש לפתוח את פרשת השבוע, פרשת ‘ואתחנן’, ולמצוא אותו יושב שם כאילו היה עוד פסוק תמים וסטנדרטי.

יובל לינדן

הוא ראש המכינה הקדם צבאית של בינ״ה ע״ש אריה לובה אליאב

פרשת ואתחנן נאום משה

פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים. היא מתחילה בפרק ג’פסוק כ”ג ומסתיימת בפרק ז’פסוק י”א. בפרשה 122 פסוקים.

את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב, ועל שם ההפטרה שלה שבת זו “שבת נחמו“.