Latest update August 18th, 2019 12:41 PM

פרשת השבוע: כי תבוא

21 באלול תשע”ח    1 ספטמבר 2018

פרשת כי תבוא: השמחה כדרך חיים

כיצד יש להבין את תוספת הנימוק שכל הקללות מגיעות בגלל שלא שמחנו, וכי בגלל שלא שמחנו אנו נענשים כל כך? הרב הלל מרצבך לפרשת כי תבוא

בפרשתנו אחר פירוט הקללות מופיע סיכום מעניין לכל הקללות כולן (דברים כח מה-מז):

הרב הלל מרצבך

אתר כיפה

עכשיו תורנו לדאוג לעבד הנרדף

כדאי לשר האוצר שלנו המתפאר חדשות לבקרים על תכניות פופולריות של הפחתת מיסים לשוב ולקרוא את קריאת הביכורים הפותחת את פרשת ‘כי תבא’.

אחד מתפקידיו העיקריים של המס הוא לצמצם פערים. לקחת ממי שיש  לו ולהעביר למי שאין לו.

ניר ברוידא

 ראש רשת הישיבות החילוניות בבינ”ה

 – התנועה ליהדות חברתית.

פרשת כי תבוא נקודת תצפית אל הר עיבל

פרשת כי תבוא תמיד נקראת שתי שבתות לפני ראש השנה, כיוון שמופיעה בה פרשת הברכות והקללות ואין רוצים לסיים את השנה בדבר רע[1]. פרשה זו מכונה “פרשת התוכחה הגדולה” (בניגוד לפרשת בחוקותי שמכונה פרשת “התוכחה הקטנה”), מכיוון שיש בה תוכחה רבה וארוכה ומצויות בה ברכות וקללות.

אתר ויקיפידיה