Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: כי תבוא

18 באלול תשע”ז 9 בספטמבר 2017

תורנו לדאוג לעבד הנרדף

טקס הביכורים בבית הספר משכיח מאתנו את החוויה הזאת: חולצה לבנה, וסל יפה מלא בפירות העונה שאבא בעמלו הרב קנה אתמול אצל הירקן. תארו לכם שהיינו מבקשים מהילד להביא משהו שהוא עמל עליו זמן רב, ועכשיו הוא צריך לתת אותו לאחר – זה כבר מרגיש פחות חגיגי.

ניר ברוידא

ראש רשת הישיבות החילוניות בבינ”ה – התנועה ליהדות חברתית.

 

פרשת כי תבוא, אותה אנו קוראים השבת, ניתן גם לכנות “פרשת השמחה”.

המילה הפותחת את הפרשה היא “והיה”, עליה אומרים חז”ל ש”אין ‘והיה’ אלא לשון שמחה”, וכדברי ‘אור החיים’ הקדוש:

אין שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל”. דברי השמחה בפרשה ממשיכים בציווי “ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה’ אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך”, וכן בפסוק הנסתר בתוככי הקללות, שסיבת כל הקללה היא “תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל

 הרב גור גלון

הרב גור גלון , ראש ישיבת ההסדר הר ברכה.

“ארץ זבת חלב ודבש”

בראש הפרשה מופיע אחד הטקסים המרכזיים העומדים ביסוד עיצובם של החיים היהודיים בימי קדם. הטקס נערך אמנם במקדש, אולם, בשונה מכל ריטואל אחר הנערך שם, כל איכר ישראלי מוזמן ליטול בו חלק פעיל, לא רק הכוהנים והלוויים. מביאי הביכורים אינם רק נוכחים במקום, כדרכם של מביאי קרבנות החטאת והעולות למיניהן. הם מתייצבים, פועלים, דוברים. דווקא הכהן התורן, המקבל את הטנא מידי האיכרים הבאים, אינו אלא משתתף פסיבי ושקט.

 

הרב פרופ’ יהוידע עמיר

אתר התנועה הרפורמית

עם סגולה

עם סגולה הוא ביטוי אמורפי למדרגה מיוחדת בקשר בין אלוהים לעם ישראל. יונתן כהן מברר את היתרונות וההשלכות של מעמד זה.

במקרא קיימים מספר דימויים ליחס בין אלוהים לעם הנבחר • מה משמעות הביטוי “עם סגולה”, ואיזה יתרון מעמד זה נותן?

ד”ר יונתן כהן

אתר צידה