Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: לך לך

ח’ בחשון תשע”ח    28 באוקטובר 2017

“לך לך מארצך”: העלייה לארץ היא מורשת אברהם אבינו

היום, יהודים אשר מנסים להפוך את ישראל לביתם – מיד מסומנים כחשודים בידי הרשויות שאמורות יותר מכולם להאיר להם פנים. במצב עניינים זה – כיצד אנחנו יכולים לצפות מעולים שירצו להפוך את ישראל לביתם?” הרב פרבר משווה בין אברהם אבינו ליחס מדינת ישראל לעולים ארצה

העלייה הראשונה בהיסטוריה היהודית, של אברהם אבינו ושרה אשתו, צריכה לשמש דוגמה למדינת ישראל בנוגע לאופן בו צריך להתייחס לעולים

הרב ד”ר שאול פרבר

אתר כיפה

סיכום פרשת לך לך: אברהם בארץ כנען, הרעב וברית בין הבתרים

פרשת לך לך היא הפרשה השלישית של ספר בראשית. בסוף הפרשה הקודמת התורה סיפרה לנו על משפחתו של אברהם אבינו, ופרשת השבוע עוסקת כולה באברהם ובסיפור חייו.

אתר בית חבד

לך לך, אל… עצמך

דייג אחד ישב על גדות הנהר, החזיק בידו חכה ודג דגים. אדם עשיר מאד עבר לידו, נעצר והביט בו נדהם. הסיבה לתדהמה נבעה מהעובדה שהדייג הצליח להעלות בחכתו כמות עצומה של דגים מדי רגע. לאחר שעה אחת בלבד, החל הדייג לארוז את חפציו ולזוז לדרכו. האיש העשיר מיהר לעברו ושאל אותו: “מדוע אתה עוזב כל כך מוקדם?”

הרב שרגא סימונס

אתר אש התורה

פרשת לך לך קריאת אלוהים לאברם

המצרים מעריצים את יופייה של שרי. ג’יימס טיסו, סוף המאה ה-19.

בפרשה מספר סיפורים: קריאת אלוהים לאברם (שמאוחר יותר משנה שמו לאברהם) לצאת ממולדתו, ירידה למצרים והתחזות לאחיה של שרי, ההיפרדות מעל לוט, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ברית בין הבתרים, המתיחות בין שרי והגר, וברית המילה.

אתר ויקיפידיה