Latest update June 17th, 2019 2:23 PM

פרשת השבוע: מקץ

ל כסלו תשע”ט  דצמבר 2018

פרשת מקץ על הכנות

בסיפור העימות בין יוסף לאחיו, בטרם גילוי זהותו של יוסף, מופיע המושג ‘כנים’ חמש פעמים. מה פשר המושג ‘כנים’?  ומה חשיבותו?

בסיפור העימות בין יוסף לאחיו, בטרם גילוי זהותו של יוסף, מופיע המושג ‘כנים’ חמש פעמים:

האחים אומרים ליוסף:
‘ֻּלָּנוּ בְּנֵי אִישׁ אֶחָד נָחְנוּ, כֵּנִים אֲנַחְנוּ, לֹא הָיוּ עֲבָדֶיךָ מְרַגְּלִים. 
יוסף אומר לאחים ביום השלישי:
אִם כֵּנִים אַתֶּם אֲחִיכֶם אֶחָד יֵאָסֵר בְּבֵית מִשְׁמַרְכֶם וְאַתֶּם לְכוּ הָבִיאוּ שֶׁבֶר רַעֲבוֹן בָּתֵּיכֶם. 

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת מקץ חלום פרעה

 

יוסף מפרש את חלומותיו של פרעה ומתריע מפני שבע שנים שמנות ושבע שנים רזות (רפאל, ראשית המאה ה-16). הפרשה ממשיכה לתאר את סיפור יוסף ואחיו. היא נפתחת כאשר יוסף מצוי בבור בית הסוהר במצרים.

את פרשת מקץ קוראים כמעט תמיד בשבת החלה בחג החנוכה. אם יש שתי שבתות בחנוכה, קוראים את פרשת מקץ בשבת השנייה.

אתר ויקיפדיה

 

למצוא את האור בלב האפלה | פרשת ‘מקץ’

 

לכאורה, לא היה קל להיות יוסף. אחים מלאי קנאה שהחליטו בלהט הוויכוח להשליכו אל בור ולהשאירו שם, התמודדות עם חלומות מעוררי תבהלה שחבויים בהם כוחות סמי-נבואיים, והגעה בדרך לא דרך אל אימפריה גדולה שבה אין לו מקום וזכר.

סיון כהן שחרי

היא מנהלת בשותפות של הישיבה החילונית בבאר שבע ורכזת הנח”ל בבינ”ה.