Latest update June 17th, 2019 2:23 PM

פרשת השבוע: נח

כ”ז תשרי תשע”ט  6 באוקטובר 2018

על מבול ואסונות חברתיים אחרים | פרשת ‘נח’

מה היה לו נוח, לנוחאיך התעורר ביום בהיר אחד, שמע בת קול אלוהית פונה אליו ומכריזה כי בעוד ימים ספורים מבול אימתני ינחת על הארץ, והוא – הוא צריך לבנות את המחסה הנייד שיציל את שארית האומה ובעלי הרוח והנשימה הבודדיםמה ידע נוח על אותה שחיתות מוסרית אנושית שאלוהים סירב להמשיך לקבל את נוכחותה בעולמו, וקם אל המשימה שהוטלה עליו בהסכמה ובנכונות מלאהומכל הדרכים לתקן את דרכיו של האדם באשר הוא אדם, האם להביא “אֶת הַמַּבּוּל מַיִם עַל הָאָרֶץ לְשַׁחֵת כָּל בָּשָׂר אֲשֶׁר בּוֹ רוּחַ חַיִּים מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם כֹּל אֲשֶׁר בָּאָרֶץ יִגְוָע” (בראשית, ט’ י”ז) זו הדרך הלגיטימית ביותר, המוסרית ביותר, לתקן?

מאת סיון כהן שחרי

מנהלת בשותפות של הישיבה החילונית בינ”ה בבאר שבע.

פרשת נח והמבול

 היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית. היא מתחילה בפרק ו’פסוק ט’ ומסתיימת בפרק י”אפסוק ל”ב. הנושא הבולט בפרשה הוא סיפור המבול ותיבת נח, וסיפורים נוספים הםשכרות נח ומגדל בבל. בנוסף, מפורטים בפרשה צאצאי בני נח אחרי המבול.

אתר ויקיפידיה

פרשת נח: על הברית

שוב ושוב ושוב, חוזר ריבונו של עולם על הדיבר: זאת הקשת, היא אות לברית, היא תיראה כשאענן ענן, היא תזכיר לי את הברית. מה פשר החזרה המרובה הזאת?

אחרי הטראומה הנוראה של המבול, כורת ריבונו של עולם ברית עם בני האדם. לחיזוקה, הוא מורה על אות וסימן שתכליתם להזכיר לו את מחויבותו:

 

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה