Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: נשא

י”ב סיון תשע”ח    26 למאי 2018

פרשת נשא: בגדת בבעלך? לתורה יש איתך חשבון ארוך

אני חושב עליה בכאב גם שנים אחר כך, מנסה להשתחרר מהטראומה ולהמשיך כרגיל. הם בוודאי ימשיכו בחייהם, אולי יחיו עם רגשות אשם מסוימים ואולי לא. אבל היא, האישה ההיא, היא לעד “תִּשָּׂא אֶת-עֲו‍ֹנָהּ”

ירין רבן

הכותב הוא מורה לפילוסופיה יהודית בישיבה החילונית של בינ”ה – התנועה ליהדות חברתית.

האם כדאי שמפקד גדוד מעורב יהיה דתי

למה רוב העולם החרדי אינו ציוני? האם יש להפריש מעשר כספים? והאם אפשר לומר שלום לאישה מתוך נימוס? שו”ת S.M.S עם הרב אבינר

 

נערך על ידי הרב מרדכי ציון

פרשת נשא

פָּרָשַׁת נָשֹׂא (או נשוא) היא פרשת השבוע השנייה בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ד’פסוק כ”א ומסתיימת בפרק ז’פסוק פ”ט. פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בתורה (למעט פרשיות מחוברות), ויש בה 176 פסוקים.

השבת שבה קוראים את פרשת נשא היא תמיד השבת הסמוכה לחג השבועות (לפניו או אחריו).