Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת אמור

17 באייר תשע”ז   13 במאי 2017

הערך הכולל של המצוות לאורך השנה

פרשת אמור סוקרת את לוח השנה ופרטי מצוות החגים, אך בו בזמן מזכירה לנו שאין להסתפק בהתייחסות אליהן כחלק ממערכת המצוות  בלבד, אלא גם כערך חשוב העומד בפני עצמו – אחדות עמנו ואהבת כל אדם מישראל

אסתר זיסמן

אתר כיפה

ךב ורכזת תנ הכותבת היא מחנכת כיתה י באולפנת אור תורה אוריה, מבית רשת מוסדות אור תורה סטון

כיצד סופרים את “ממחרת השבת” המופיע בפרשת אמור? והאם ברוך שפינוזה פיצח את החידות בכתבי הפרשנות של האבן עזרא?

הידעתם? מרגע הפיכתנו לאומה אנחנו – ולא האל – אמונים על קביעת המועדים – זמנם ומנהגיהם. על החלק שלנו בלוח השנה העברי

פרשת אמור, הפרשה השמינית של ספר ויקרא, כוללת את פרשת המועדות, המפרטת את כל חגי ישראל והמצוות הקשורות לכל חג

נגה ברנר-סמיה,

סמנכ”ל בינה  – התנועה ליהדות חברתית

כיצד סופרים את “ממחרת השבת” המופיע בפרשת אמור?

 והאם ברוך שפינוזה פיצח את החידות בכתבי הפרשנות של האבן עזרא?

מצוות העומר המופיעות בפרשה מלמדות על קיומם של כמה קדשים • כשנשתנתה המציאות, ואת המקדשים הרבים ירש מקדש אחד

יונתן כהן

אתר מידה

נושאים בפרשת אמור

איסורים על הכהנים

הלכות העוסקות בקדושת הכהנים, בין השאר הנשים שאסור להם לשאת והאיסור להיטמא למתים.

איסורים מיוחדים החלים על הכהן הגדול.

המומים הפוסלים כהן מלשרת במקדש