Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת בהעלותך

ט”ז בסיון תשע”ז  10 ביוני 2017

עבודת הדלקת המנורה

בתחילת פרשת השבוע עוסקת התורה במנורה, וצריך להבין מדוע מכל העבודות, שמקומן בספר ויקרא, בחרה התורה להזכיר דווקא את עבודת הדלקת המנורה. עוד יש להתבונן שפרשה זו של הדלקת המנורה מופיעה מיד בסוף קורבנות הנשיאים לחנוכת המשכן, שלאחריהם מופיעה השכינה במשכן, ולפני הכנסת הלווים לעבודה

הרב גור גלון

ראש ישיבת ההסדר הר ברכה

בין נבואה לאלילות

בין ההתנבאות המקראית לאקסטזה האלילית קיים דימיון חיצוני בולט •  תופעות כגון נגינה, התהוללות, פשיטת בגדים, תופעות גופניות קיצוניות אפשר למצוא בנביאי ישראל ובפולחן האלילי. אך בפרשת השבוע מצויין ההבדל המהותי בין תופעות ההתנבאות השונות

יונתן כהן

אתר מידה

לקראת המסע למדבר סיני

בפרשת בהעלותך מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלים בעיות, קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו

אתר ויקיפידיה

ויהי בנסוע הארון

פרשת ´ויהי בנסוע הארון´ מלמדת כיצד לומדים תורה בדרך, וכיצד ממשיכים את התורה אל המציאות הטבעית ואל וזרימת החיים.

הרב יוסי שטרן

ראש ישיבת ההסדר עכו

צבע העור המסתורי של ציפורה

בסוף הפרשה מובא סיפורה של מרים שמדברת על האישה הכושית שלקח משה. העניין לא ברור, האם ציפורה אשת משה היא כושית? האם לקח אישה אחרת? ומה הבעיה עם צבע עורה? אביא קצת מהפירושים שניתנו, ואולי אתם, הקוראים, תבינו דבר מתוך דבר

מחאה חברתית

בהתקרב יום השנה השישי למחאה החברתית הגדולה : מה ניתן ללמוד מפרשת השבוע על מחאות חברתיות ומתקפות נגד השלטון?

פרשת בהעלותך מציגה שלשה סוגים של מחאות חברתיות ונסיונות התנגדות לשלטון, שמהווים מאין קדימון לנסיונות ההפיכה הצפויים בפרשות הבאות,

נגה ברנר סמיה

הכותבת היא סמנכ”לית בינה – התנועה ליהדות חברתית.