Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת במדבר

ב’ בסיון תשע”ז  27 במאי 2017

אותנו לא סופרים

בדרך כלל כשסופרים משהו זה סימן שאכפת. סופרים את הילדים לראות שכולם יצאו מהרכב. סופרים כמה שעות עברו מאז שהוא התקשר. סופרים כמה ימים עד שהחייל יחזור הביתה.

נגה ברנר סמיה

אתר בינ”ה

חידת ייחודו של שבט לוי

נבחרו כמשרתי האל; הכהן הגדול. ציור אילוסטרציה מתנ”ך הולמן, 1890

במה התייחד לוי משאר אחיו, שצאצאיו נושלו מנחלה והוכתרו כמשרתיו של האל? ומה מבדיל את הכהנים משאר בני לוי ומקנה להם מעמד מיוחד?

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

על המפקד

המערכת זקוקה לאנשי חוק, וכן לאנשים שאחיזת החוק בהם רופפת. האדם הוא יצור רופס, הוא זקוק לחוק ולערכים כדי להחזיק את חייו. אך החוק יכול גם לכבות את הניצוץ את החיות ואת היצירתיות

תופעה מעניינת האומרת דרשני, היא כי המעשה הראשון המוזכר בספר במדבר הוא המפקד:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

מפקד האוכלוסין הגדול

בשנה השניה ליציאתם ממצרים, ציווה האלוקים את משה לערוך מפקד אוכלוסין של כל הגברים בבני-ישראל מגיל עשרים ומעלה. המפקד ייערך בניהול משה, אהרון ונשיאי השבטים.

חב”ד