Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת ואתחנן

13 באב תשע”ז 5 באוגוסט 2017

 ואתחנן: בין ציונות חילונית לציונות דתית

 פרשת דברים מדברת רק על ארץ ישראל וכל ההסתכלות שלה היא לאומית, לעומת פרשת ואתחנן, שמדברת על עניינים דתיים. שתי הפרשות מלמדות אותנו על השלבים השונים שיש בגאולה. אחרי שבונים את הקומה הלאומית, בניין החול של הארץ, ואחרי שהארץ בנויה צריך להוסיף עליו את קומת הקודש.

אריה יואלי

אתר סרוגים

מושיט יד לכבוד

 בכל בוקר,בשעה 5:58, ברשתות קול ישראל ברדיו ישנה תופעה מעט יוצאת דופן לעולם התקשורת. בשעה זו בוקעת ממקלט הרדיו הקריאה “שמע ישראל אדני אלוהינו, אדני אחד” וממשיך משם ליתר קריאת שמע המסורתית. המשפט הקצר הזה כל כך מוכר ליהודים ברחבי העולם וטעון בכל כך הרבה משמעות – שמרגש לפתוח את פרשת השבוע, פרשת ‘ואתחנן’, ולמצוא אותו יושב שם כאילו היה עוד פסוק תמים וסטנדרטי

יובל לינדן

 פרשת ואתחנן באתר חופש

פרשת ואתחנן מתוארת ע”י פרופ’ נחמה ליבוביץ (1) כ”אחת הפרשיות העשירות ביותר ברעיונות יסוד של תורתנו. יש בה מתן תורה ועשרת הדברות; רעיון אחדות אלוהים (“שמע ישראל”); מצוות אהבת אלוהים, תלמוד תורה ויראת אלוהים; מוצאים אנו בה את הפסוק הכולל כל התורה כולה ועשית הישר והטוב בעיני יהוה; את רעיון בחירת ישראל ואת מושג ‘עם סגולה’ ועוד כהנה וכהנה”.

צופית מלר

אתר חופש

פרשת ואתחנן נאום משה

בפרשה מסיים משה את הנאום הראשון שנשא לפני מותו (הנאום ההיסטורי) ופותח בנאום השני (נאום המצוות).

בסיום הנאום הראשון:

ויקיפידיה

פרשת ואתחנן: תיאורי אלוהים – הפשטה או הגשמה?

על המחלוקת בין פרשני המקרא על תפיסת “הפשטת האל” שחדרה ליהדות עם פריצתה של הפילוסופיה היוונית.

המקרא גדוש בתיאורים המגשימים את האל ונוכחותו בעולם • על המחלוקת בין חסידי ההפשטה לפרשני המקרא שאינם מכירים בתפיסת “הפשטת האל” שחדרה ליהדות עם פריצתה של הפילוסופיה היוונית

ד”ר יונתן כהן