Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת נשא

ט’ בסיון תשע”ז  3 ביוני 2017

בגדת בבעלך?

אני חושב עליה בכאב גם שנים אחר כך, מנסה להשתחרר מהטראומה ולהמשיך כרגיל. הם בוודאי ימשיכו בחייהם, אולי יחיו עם רגשות אשם מסוימים ואולי לא. אבל היא, האישה ההיא, היא לעד “תִּשָּׂא אֶת-עֲו‍ֹנָהּ

ירין רבן

הכותב הוא מורה לפילוסופיה יהודית בישיבה החילונית של בינ”ה – התנועה ליהדות חברתית.

פרשת נשא באתר חופש

פרשת “נשא” כוללת 176 פסוקים, העוסקים בנושאים שונים, שקשה למצוא את הקשר ביניהם. בהם מצוות בעלות ערך היסטורי, משום שהיו קשורות במשכן ובמקדש, אך אינן משמשות עוד כדינים מחייבים בחיי הדת העכשוויים של עם ישראל.

צופיה מלר

אתר חופש

דרשה לפרשת נשא

מספר הנושאים בפרשת נשא גדול מאוד יחסית לשאר הפרשות בתורה

כל אחד מן הנושאים יש עמו שפע רעיונות ולא בכדי מרובות הדרשות בפרשה זו יותר מאשר בכל פרשה אחרת.

הרבה אריאלה גרץ ברטוב

אתר התנועה הרפורמית

פרשת נשא מסר אישי

פרשת נשא מעמידה זה לצד זה שני נושאים שלכאורה אין ביניהם שום קשר: תחילה היא עוסקת בסוטה (אישה שנחשדה בניאוף), ומיד אחר כך – בנזיר, מי שנדר להימנע משתיית יין

אתר אש התורה

מִפקדים רשימות ומניינים

הפרשה ממשיכה בעניינים שנדונו בפרשת במדבר שלפניה, כלומר במניינים, מִפקדים ורשימות, אולם יש בה גם כמה פרשיות הלכתיות. הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל

אתר ויקיפידיה