Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת עקב

פרשת עקב: להאיר פנים לחלש באהבה

סוגיית השכר והעונש – שהמקרא מרבה לעסוק בה – מכילה עיקרון מוביל: אלוהים מצווה ודורש, והעם תפקידו לשמוע בקולו. אם ישמע – יהיה טוב, ואם לאו – יהיה רע ומר. לקראת ימי חשבון הנפש של הסתיו, בואו לא נפלה או נטה משפט – נאיר פנינו לחלש בחמלה, בלי לצפות לתגמול – מתוך בקשת הטוב עצמה, ואולי גם נזכה לברכה

ערן ברוך

מרכ בינ”ה

חרם מן התורה

מצוות החרם מעוררת שאלות היסטוריות ומוסריות רבות. האם קיימו בני ישראל את מצוות החרם? מהי תכלית המצווה? ומדוע בימי דוד ושלמה זנחו את הציווי הנוקשה?

מצוות החרם מעוררת שאלות היסטוריות ומוסריות רבות • האם קיימו בני ישראל את מצוות החרם? מהי תכלית המצווה? ומדוע בימי דוד ושלמה זנחו את הציווי הנוקשה?

ד”ר יונתן כהן

מלחמת הזכרון

פרשת עקב ממשיכה לגלול בפנינו את נאומו חוצב הלהבות של משה רבינו , אשר החל דרכו כ”לא איש דברים אנכי”, ומסיים דרכו בנאום “אלה הדברים אשר דבר משה”. פרק שלם בנאום (פרק ח’) עוסק רובו ככולו בירושת הארץ, בסכנת שכרון הכח – “וְאָמַרְתָּ, בִּלְבָבֶךָ: כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי, עָשָׂה לִי אֶת-הַחַיִל הַזֶּה”, אך גם… בפרשת זכרון המן.

 

הרב רונן נויבירט

הכותב הוא מנכ”ל ארגון רבני בית הלל

המתח שבין הקדושה לטומאה בחיינו

משה לא מסכים עם הקב”ה ומבקש למצוא דרך לתשובה וסליחה. הוא מבקש לבנות את הרוחניות והקדושה של העם מחדש. הוויכוח בין ה’ למשה מתנהל תחילה בשמים. ה’ אומר למשה “קוּם רֵד מַהֵר מִזֶּה–כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ” (ט,י”ב). ברדתו חזרה לעם כצווי ה’, כשהוא נשלח לראות מה קורה במחנה, יודע כבר משה שה’ הסכים איתו, שנענה לבקשתו ולתפילותיו שלא להשמיד העם

 

 אביעד חבר משואות יצחק, עמיחי