Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: פרשת קרח

ל’ סיון תשע”ז  24 ביוני 2017

קרח ועדתו – מבחן מנהיגות

האם משה רבנו היה צריך להתפטר או לפרוש? להודות בכשלונו? יתכן שנפילתו על פניו בשתיקה, מעידה על תהיה פנימית כזאת. מדוע לא קיבל משה רבנו את הביקורת?

הרב יהודה ברנדס

מה עלה בגורלו של קרח?

האם קרח נבלע באדמה או נשרף? בפרשתנו התורה מונה שלוש קבוצות מורדים במשה ואהרן, אך היחס ביניהן אינו ברור בסיפור ויוצר ערפול וקשיים רבים

פרק ט”ז בפרשת השבוע מונה בפתיחתו שלושה מורדים במשה ובאהרן: 1. קרח בן שבט לוי. 2 דתן ואבירם בני שבט ראובן. 3. חמישים ומאתים נשיאי העדה.

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

מחפשים את האיזון בכלכלת העם

טענת השוויון של קרח בעלת משמעות רחבה: כולם קדושים ובעלי שוויון הזדמנויות – אז מדוע חלק מהאנשים מעל האחרים? בזמן שנקודת הזנק של אדם אמורה להיות זהה, כל אחד גדל בסביבה אחרת ובעל מרכיבים שונים שמאפשרים או מגבילים אותו במהלך חייו. אז כיצד נשמור על מרקם מאוזן?

יואל קופלנד

מחלוקת קורח ועדתו

קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, עם דתן ואבירם בני שבט ראובן, אוספים מאתיים וחמישים מנהיגים מבני ישראל כדי לקרוא תיגר על מנהיגותם של משה רבנו ואהרן הכהן.

אתר ויקיפידיה