Latest update August 18th, 2019 12:41 PM

פרשת השבוע: פרשת ראה

כז באב תשע”ז  19 באוגוסט 2017

על שורשי הזהות

זהו אחד הכשלים המצויים ביותר בתרבותנו הפוסט מודרנית. בתרבות זו מוצגות הזהויות כמצרכים על דוכני הסופר מרקט. אדם נוטל לעצמו תמהיל של זהויות, ומחליף אותן מפעם לפעם

בפרשתנו מופיעה פרשת נבואה מוזרה:

כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם, וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

רגע לפני שנותנים ביס

פרשת ראה, הפרשה הרביעית בספר דברים, עוסקת במצוות התלויות בארץ. הפרשה מונה סדרה של חוקים המסדירים את החיים היהודיים בארץ באותה תקופה: ריכוז פולחן האל בירושלים, אזהרות מפני עבודת אלילים והליכה בדרכי הגויים, ועוד חוקים ומצוות.

נגה ברנר סמיה

 היא סמנכ״ל בינ״ה.

ייחודו של ספר דברים

המקרא לא מציין מתי נוצרו הספרים ומה סדרם הכרונולוגי. מבחינה זו ספר דברים ייחודי בשל יסודות מסויימים, המאפשרים למקמו על ציר הזמן.

קביעת זמנם וסדרם של רוב ספרי המקרא קשה מאד • המקרא לא מציין את סדרם הכרונולוגי של הספרים וסדרם בספר התנ”ך אינו משקף בהכרח את סדר יצירתם • מבחינה זו ספר דברים ייחודי, בשל יסודות מסויימים המאפשרים למקמו על ציר הזמן

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פירוט המצוות

הפרשה עוסקת בפירוט המצוות שיחייבו את עם ישראל אחרי הכניסה לארץ. אחרי פתיחה קצרה על האפשרות שניתנה לעם ישראל לבחור בין ברכה (קיום המצוות) וקללה (אי קיומן), מתחילה התורה בסקירת המצוות, סקירה שתימשך גם בפרשות הבאות: