פרשת השבוע


ב29 באוקטובר 2016, כ”ז תשרי תשע”ז התחלנו את המחזור הראשון של
פרשת השבוע עם פרשת “בראשית”.
בכל שבוע נפרסם פרשה חדשה של אותו השבוע.

הכותבים יכולים להביע גישה מסורתית, אורטודוכסית, קונסרבטיבית, רפורמית או חילונית או יכולים להסביר את דעתם ופירושם האישית על הפרשה ואיך זה מתיחס לעולם של היום ולהביא גישות חדשניות לפרשת השבוע.

 הכתבה יכולה להכיל תמונות, גרפיקה, ו 500-700 מילים. .האתר הוא ללא רווחים ואינו מקבל פירסומות
.(Mabatusa.com)  מפעל פרשת השבוע מוגש ע”י אתר מבט יו.אס.אי

לקשר ולשלוח כתבות- [email protected]

המו”ל והעורך הראשי אמנון פארי

לשנת תשע”ז הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

 חודש חשון

נח , לך לך , וירא , חיי שרה

 חודש כסלו

תולדותויצאוישלחוישב

חודש טבת

מיקץ , ויגש , ויחי , שמות

חודש שבט

וארא , בא , בשלחיתרומשפטים

חודש אדר

תרומהתצווהכי תשאויקהל-פקודי

 חודש ניסן

 ויקראצושמיני

חודש אייר

תזריע-מצורעאחרי מותאמור, בהר בחוקותי

חודש סיוון

במדבר , נשאבהעלתךשלחקורח

חודש תמוז

חקתבלקפנחסמטותדברים

חודש אב

ואתחנןעקבראהשופטים

חודש אלול

כי תשאכי תבואניצביםהאזינו

 

לשנת תשע”ח הפרשות הבאות:

חודש תשרי

בראשית

חודש חשוון

נחלך לךויראחיי שרה

חודש כסלו

תולדותויצאוישלח

חודש טבת

ויגשויחישמות

חודש שבט

ויראבאבשלח יתרומשפטים

חודש אדר

תרומהכי תשאויקהלפקודי

חודש ניסן

 ויקראצושמיני

חודש אייר

מצורעאחרי מות קדושיםאמורפרשת בהר חוקותי

 חודש סיוון

במדברנשאבהעלותךשלח לךקרח

חודש תמוז

חקתבלקפנחסמטותדברים

חודש אב

ואתחנןפרשת עקבראהשופטים

 

חודש אלול

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

וילך

האזינו

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישב

מקץ

ויחי

שמות

וארא

בא

בשלח

תרומה

ויקהל

פקודי

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

אחרי מות קדושים

אמור

בחוקותי

נשא

בהעלותך

שלח לך

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

בראשית

<הקישו על שם הפרשה כדי לקרוא את כל הפרשה>