Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת ויצא

ז’ בכסלו תשע”ח  25 בנובמבר 2017

זה זמן אהבה

 זמן הוא מושג אוביקטיבי? איך 7 שנים עוברות “כימים אחדים” ד”ר משה מאיר על תפיסת הזמן בפרשת ויצא

שנות עבודתו של יעקב שמטרתן היתה לזכות ברחל, מתוארות בתורה במילים הקסומות: וַיַּעֲבֹד יַעֲקֹב בְּרָחֵל שֶׁבַע שָׁנִים, וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ.[1]

הביטוי מורה, כי המרכיב החשוב של החיים איננו הזמן האובייקטיבי, אלא הזמן הסובייקטיבי. לא הזמן כפי שהוא לעצמו, אלא הזמן כפי שהוא נחווה.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

סולם יעקב

הפרשה מתארת את קורות יעקב בחרן, מיום שיצא מארץ ישראל ועד שובו אליה. הפרשה כתובה כולה ברצף אחד מראשיתה ועד סופה, ללא חלוקה כרונולוגית ברורה. הפרשה פותחת ומסתיימת באירועים דומים – יעקב רואה מלאכים על גבול ארץ ישראל.

אתר ויקיפידה

מה קדוש בבית אל

מה היחס בין קדושת ירושלים לקדושת בית אל? ומה יש ללמוד מכאן על קדושת המקום המקראית?

כשיעקב מגיע לבית אל הוא חש בקדושת המקום ומכריז עליו כמקום פולחן, אך כידוע, המקרא מבהיר כי ישנו רק מקום קדוש אחד: ירושלים • מה היחס בין המקומות? מדוע לייחס קדושה לבית אל? ומה יש ללמוד מכאן על אפיה של קדושת המקום המקראית? ד”ר יונתן כהן מנתח ומסביר

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

אימותינו רחל ולאה סבלו מדיכוי גברי שנמשך גם היום

פרשת ויצא- מהפרשות הזכורות ביותר בעם היהודי.

אנו פוגשים את יעקב לאחר גנב מעשו את הבכורה ונשלח לדודו לבן לחפש אישה ומסתור. הפרשה מתחילה בחלום יעקב על הסולם המפורסם. היא ממשיכה לפגישה עם רחל היפה ליד באר: ככל הנראה ברגע שראה את יעקב את רחל הוא מתאהב בה ומתמלא כוחות-על לגולל את האבן שעל פי הבאר. יעקב הופך בן רגע מאיש יושב אוהלים חסר יוזמה לגבר חזק ומרשים. הוא עוזר לה להשקות את הצאן, נושק