Latest update August 24th, 2019 10:06 PM

פרשת השבוע: ויחי

יב בשבט תשע”ח  30 בדצמבר 2017

פרק סיום העונה הראשונה | פרשת ‘ויחי’

כל מי שחוטא מפעם לפעם בצלילה לסדרה איכותית מכיר את המתח ההולך ונבנה לקראת סיום העונה. הפרק שלפני האחרון מסתיים ואתה יודע שנותר עוד פרק אחד שבו כמה קצוות בסיפור צריכים להסגר, משהו מהמסרים יתחדד לגבי מה שכבר ראית ומשהו ישאיר אותך ברמיזה ובציפייה לעונה הבאה ולהמשך הסיפור. ואתה תוהה כיצד ניתן לדחוס את כל זה לפרק אחד?.

במתח? אל דאגה! העונה השניה בפתח!

ניר ברוידא

הוא ראש רשת הישיבות החילוניות בבינ”ה – התנועה ליהדות חברתית

ויחי: הסוף של בראשית הוא רק ההתחלה

 בני יעקב נושאים את ארונו לכנען | צ’רלס פוסטר, 1897

דמותו של יוסף מלווה את עם ישראל בכל התחנות החשובות עד סיום ההתנחלות, וזה לא במקרה

סדר הקריאה שלנו מגיע אל סיומו של חומש בראשית, הראשון מבין חומשי התורה. השם “חומש” (שאותו יש לקרוא, כנראה, חֹמֶשׁ, יחיד של “חֻמְּשֵׁי” ולא חוּמָשׁ) מצביע על היותו חלק משלם, אחד מחמישה חלקים המרכיבים יחד את התורה.

אלון ברנד

אתר מידה

פרשת ויחי: אז מי באמת היורש?

שלושה מפגשים של יעקב עם בניו יש בפרשה. לשם מה נועדו כל המפגשים הללו, מדוע לא לערוך מפגש אחד שבו יאמרו כל המסרים לדור הבא?

בפרשתנו מסופר על שלושה מפגשים של יעקב עם בניו: שני מפגשים בין יעקב ליוסף, ומפגש נוסף עם כל ילדיו. וצריך להבין, לשם מה נועדו כל המפגשים הללו, מדוע לא לערוך מפגש אחד שבו יאמרו כל המסרים לדור הבא

הרב הלל מרצבך

אתר כיפה

 פרשת ויחי פרשה סתומה

יעקב ומשפחתו חיים במצרים שבע עשרה שנה לאחר סיום פרשת יוסף ואחיו. כשמרגיש יעקב שבאה שעתו למות הוא קורא ליוסף ומשביע אותו שלא יקבור אותו במצרים אלא בארץ ישראל. אחר כך הוא מברך את בני יוסף, מנשה ואפרים, וקובע שהם יהיו שייכים לשבטי ישראל כמו ראובן ושמעון. אף על פי שמנשה נולד לפני אפרים, יעקב מברך את אפרים ביד ימינו, ומסביר זאת בכך שהוא יהיה גדול מאחיו.