Latest update June 17th, 2019 2:23 PM

פרשת השבוע: ויקהל

כ”ה אדר תשע”ט  2 במרץ 2019

המשכן כתחליף לעגל הזהב | פרשת ‘ויקהל-פקודי’

בפרשה מובא באופן ציורי פירוט ססגוני של מגוון המוצרים, החפצים, החומרים והפריטים המובאים למקום – זהב, עורות, תכשיטים, ושלל חומרים, בידי העם כולו. כולם נקראים אל מלאכת הבנייה – ה-home styling של בית המקדש. אי אפשר להתעלם מהדמיון של העשייה הזו, במובנים רבים, לעשייה שהתרחשה בפרשת השבוע הקודמת. במעשה של עגל הזהב.

ערן ברוך

מנכ”ל בינ”ה – התנועה ליהדות חברתית

פרשת ויקהל בניית המשכן

פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל היא פרשת השבוע העשירית בספר שמות. היא מתחילה בפרק ל”הפסוק א’ ומסתיימת בפרק ל”חפסוק כ’. פרשה זו עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת המשכן. הציוויים על הקמת המשכן שפורטו בפרשות תרומה ותצווה באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשת פקודי שאחריה, ולמעשה צמד פרשיות אלה חוזר בשינויים קלים על הנאמר בפרשות תרומה ותצווה.

אתר ויקיפידיה

פרשת ויקהל: תפילה לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת

יעל לוין הקדימה וניסחה תפילה לקראת הבחירות לכנסת ההולכות וקרבות, שיש בה הידרשות לסוגיות מרכזיות הניצבות על סדר יומם של מדינת ישראל ושל הציבור הישראלי

החברה הישראלית רועשת, גועשת וסוערת לאחרונה לנוכח הבחירות הקרבות והולכות לכנסת העשרים ואחת, שעומדות להתקיים ב-9 באפריל 2019, ד’ בניסן ה’תשע”ט.

ד”ר יעל לוין

אתר כיפה

התקהלות חוקית בהחלט

פרשת ויקהל-פיקודי תשע”ח: איך מתקנים את חטא עגל הזהב מהשבוע שעבר? הפרשות שחותמות את ספר שמות נותנות שלוש אופציות: קהילה, עשייה ושבת

סיון רהב מאיר