Latest update July 15th, 2019 9:04 PM

929 – תנך ביחד

סיכום שבועי

שמואל א יט-שמואל א כג

6/7/19-30/6/19

שובו של האלוהים

בדיוק כמו היום, גם בממלכת ישראל הראשונה כולם מדברים בשמו של האלוהים בעוד שמזמורי תהילים מספקים רקע רוחני של פניות דוד אל אלוהים במהלך מנוסתו מפני שאול, דווקא פשט הפסוקים עד עכשיו, השאיר את דוד להתמודד עם המצב המורכב בלי הרבה מבטים לשמיים. שמו של האל עולה כמובן לאורך...

read more

השְאול של שַאול

כיצד קורה ששאול שבקושי הסכים למלוך, הופך להיות קנאי למעמדו, וכל מי שזוכה להערכה ציבורית גדולה משלו הופך להיות איום המחייבו מיתה? כיצד קורה שאדם הופך את עורו? האם דברים שרואים משם לא רואים מכאן? כיצד קורה ששאול שבקושי הסכים למלוך, הופך להיות קנאי למעמדו, וכל מי שזוכה...

read more

כזה מנהיג אנחנו צריכים

לנגד עיניו של דוד עומדת משימה אחת – לברוח בהצלחה. ואנו לומדים שמנהיג ניכר בדרך שבה הוא מתנהל עם סביבתו בשעות קשות אלו תמונה: אדם ללא קורת גג יושב ברחוב, צרפת 2015, Robert Hoetink/shutterstock.com “וַיֵּלֶךְ דָּוִד מִשָּׁם וַיִּמָּלֵט אֶל מְעָרַת עֲדֻלָּם...

read more

תגידו לי כשזה נגמר

די! כמה אפשר להוליך את המלך הזה לתחתיות?! המסר כבר לגמרי הובן את הפרקים הללו, הישורת האחרונה של ספר שמואל, אני קוראת וידי האחת מסתירה את עיני. כמו בסרט בו הגיבור עומד שנייה לפני התרסקותו הסופית, לאחר שכבר כשל בכמה וכמה דברים בחייו, גם שאול, החביב עלי, לקראת השלבים...

read more