Latest update May 23rd, 2019 7:59 PM

929 – תנך ביחד

סיכום שבועי

יהושע יט-יהושע כג

5/4/19-28/4/19

חתונה מפחידה

בשעת פרידתו מזהיר משה רבנו את העם מעבודת אלילים. ומהי דאגתו של יהושע לקראת סיום תפקידו? תמונה: Xubayr Mayo/shutterstock.com הדאגה הגדולה של יהושע בזקנתו ובחולשתו, משחזרת את הדאגה הגדולה של משה (דברים לא) מהצפוי ‘אחרי מותו’, אבל הדגש אצל משה הוא בעצם החשש...

read more

כשהמערבים סופסוף הקשיבו למזרחים

המערבים פשוט נטרפים מזעם על המזרחים האלה. תראו אותם, הם הקימו מול עינינו “מזבח גדול למראה”, סגנון חיים ראוותני, ולכו תדעו מה יקרה איתם שם, מעבר לנהר פרק דרמטי עם הפי-אנד טבול בחלב ודבש. פרק על מזרח ומערב, שלום ומלחמה, מילה וחרב, רצוי ומצוי, יהודי-קדום...

read more

נפלא כאן, נורא כאן

מדינה לתפארת או מדינה מוכת מלחמות וקשיים? גם אז גם היום – הכל בעיני המתבונן איור: מיכל בן חמו רגע לפני שמסיימים את ספר יהושע, מצייר הכתוב תמונה אידאלית: “וַיִּתֵּן ה’ לְיִשְׂרָאֵל אֶת כָּל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָתֵת לַאֲבוֹתָם וַיִּרָשׁוּהָ...

read more

הזדמנות לתיקון

אל מול גואל הדם, המביא עמו פתרון מיידי למצוקותיו ולזעמו על ידי קטילת החיים והמשך מעגל הדמים, מבקש מאיתנו אלוהים לנקוט בדרך הפוכה, בדרך של שיקום בגמרא במסכת מכות י עמוד א, בהתייחס לעיר מקלט, כתוב לגבי רוצח בשגגה “מגלין רבו עמו, שנאמר: ‘וחי'”. ובהמשך...

read more

המנהיג שחיכה לסוף התור

את יהושע ראוי לזכור לא רק בגלל כיבוש הארץ, אלא גם בזכות הדברים שהוא מלמד אותנו על צניעות, אחריות ומנהיגות איור: מיכל בן חמו לורד אקטון ההיסטוריון והפוליטיקאי הבריטי היה נוהג לומר בשמץ של מרירות כי ניסיון חייו לימד אותו ש”כוח נוטה להשחית, וכוח מוחלט משחית באופן...

read more