Latest update May 22nd, 2018 10:15 PM

929 – תנך ביחד

WEEKLY SUMMARY OF APRIL 29 TO MAY 5, 2018

עניינים של גילוי וכיסוי

על מה כעסה מיכל, איך תרגמו זאת שלישיית הגששים בשירם ‘מים לדוד המלך’, ואיזה פועל מהנה במיוחד טבע הפרק שלנו על פי ספר שמואל ב (פרקים ה ו) דוד כעס על האל על שזה הרג את עוזא המסכן, שבסך הכל ניסה למנוע מארון העדות להישמט מהעגלה. אבל הוא גם הבין שהאל לא אוהב...

read more

הכל הולך לו עכשיו

אבל מאחורי השורות, כותב דברי הימים בוחן את תכשיט המלוכה החדש והנוצץ בעין היסודית וחסרת הפשרות של תורת משה. האם הוא עומד בתנאים שהציבה התורה? סוסים, ויקישיתוף הכלל הוא שאדם נבחן כשיש לו. כשיש לו כסף. כשיש לו עמדה. כשיש לו כוח להיטיב. וכשיש לו כוח להרע. פרק יד בדברי...

read more

טיפש ולא אכפת לו

על רינפוצ’ה, המורה הבודהיסטי שהבין כמו דוד המלך מה זה להיות משוחרר באמת קאלו רינפוצ’ה, ויקישיתוף, CC BY-SA 3.0 לדוד לא דחוף לשמור על ריחוק מלכותי, ודאי שלא נוכח ארון האלוהים. בפרקנו מתואר מעמד העלאת ארון השם מקרית יערים לירושלים: וְדָוִיד וְכָל יִשְׂרָאֵל...

read more

המלחמה הקרה

על מנת להצליח במלחמה חובה על אדם להגן על עצמו גם בעטיית שריון של קרירות. קרירות כאן אין פירושה חוסר אנושיות איור: מיכל בן חמו תיאורם של גיבורי דוד בפרקנו כה ציורי ונפלא. “פני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר”. כמעט תיאור של גיבורים מיתולוגיים. יחד עם כלי...

read more

על קדושה ושמירת מרחק

פעמיים בפרקי השבוע מנסה דוד להעלות את ארון האלוהים לירושלים. בפעם הראשונה, בפרק יג, הוא אוסף את העם לחגיגה גדולה של העלאת הארון, אך הדבר אינו עולה בידו ויום השמחה נהפך ליום אבל כאשר עוזא, החושש שהארון עומד ליפול, שולח את ידו לאחוז בו ונענש במיתה. בעקבות המקרה דוד...

read more

המבנה הכפול של השפה

שמות מקומות ושמות בני אדם, שמות חפצים, פעולות ומחוות. האוהל מתוח ויציב בחלק הזה. והנה פורצת השירה, והיא כבר מבקשת סדר אחר הפרק שלפנינו מציג באופן מרתק ויוצא דופן את אפשרויות השפה השונות בעברית, את התנועה בין פרוזה לשירה, שאינה רק תנועה ספרותית, אלא תנועה נפשית, של...

read more