המועד הוא מקום המפגש הקבוע בין הזמן להתוודעות בני האדם. הוא המגדלור המאיר את הדרך ומעניק לה השראה כפי שניסח את הדבר יצחק טבנקין.החברה הקיבוצית המורדת נהגה כלפי לוח השנה באופן מוזר. בניגוד לניסיונות פולחניים אחרים שנוסו בחברות חילוניות אחרות במהפכה הצרפתית ובמהפכה הסובייטית, ניסיונות שהבינו כי אחת החזיתות החשובות לפריצת מסורת חדשה ואמונה חדשה היא שינוי בלוח השנה, הקיבוץ שמר על לוח המועדים המסורתי.אליעזר בן יהודה הציע לוח שנים חדש, לוח שאינו מבוסס על לידת העולם או על ברית המילה של ישו, הוא ביקש לקבוע את לוח השנים על פי שנת חורבן הבית השני. לוח שנה כזה העמיד בפני העם היהודי אתגר היסטורי ברור. אך לוח השנה הציוני בוטל על ידי ממציאו עם הצהרת בלפור. אליעזר בן יהודה הציע כי מזמן הצהרה זו ימנו השנים כשנה א’ לחירות ישראל, שנה ב’ לחירות ישראל. התבוננות על המצב ההיסטורי הרחוק מחירות וגאולה הביאה לביטול הלוח של אליעזר בן יהודה ולחזרה ללוח השנים המסורתי.הקיבוץ לא חיפש לוח שנה חדש. לא קבע שהשבוע יהיה בן עשרה ימים כמו רובספייר, לא קבע שמות חדשים לחודשים ולא תאריכים חדשים או שמות חדשים למועדים. אך הוא היה מודע לכך כי הוא חוגג בארץ ישראל, הארץ שבה היו החגים קשורים בטבע ובחיי החקלאות. הוא השיב את החגים להיות חגים הקשורים לטבע ולעבודה. לעומת זאת, הוא ידע כי ימי המועד הם הימים שבהם חבריו מתגעגעים לבית אבא ואימא החוגגים אף הם את אותו המועד. לכן המועדים היו שמחים אך הייתה משוחה עליהם אווירה של עצב, ולפעמים גם בכי. ‘הציונות היא הזכות להתגעגע’ אמר ברל כצנלסון. הקיבוץ ערך דרשנות מפליגה לחגים המסורתיים. הוא ביקש לחוג במועד את שחרורה של האישה שעמדה במרכז הריקוד. הוא ביקש להדגיש את מקומן של האמנויות ושל היצירה האמנותית לכבוד החגים. קישוט, מחול, מוזיקה, שירה עברית חדשה, נאומים פוליטיים. בכל אלה הוא מצא ביטוי למאווייו המטפיזיים. החג הקיבוצי לא היה חג של משפחות, שהרי בתחילת הדרך נותקו אבות מבנים, אחים מאחיות. החג היה לחג של רבים. חברי הקיבוץ על משפחותיהם הצעירות והמון אורחים שבהרבה מקרים היו צעירים שמשפחתם נותרה בגולה. המועד היה הזדמנות להתוועדות גדולה. הקטע החשוב במועד היה החשיבה שקדמה לו כיצד לדרוש את החג כל שנה, כיצד לשלב רבים בביצועו והחזרות הנמשכות לביצוע של כל חג. לא לימוד מוקדם אלא יצירה מתפתחת. בגלל מודעותו ההיסטורית הגדולה של הקיבוץ הוא לא היסס להוסיף ללוח השנה מועדים חדשים, היסטוריים, כמו יום השואה ויום העצמאות.(צילום: Brian A Jacksonshutterstock.com)