Latest News

פרשת השבוע: אמור

20 באייר תש”פ   15 במאי 20-20

פרשת אמור אסורים

סקילת המקלל

איסורים על הכהנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרשת אמור: אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן

המלמד תורה לרבים צריך להיות בעל אחריות לא רק כלפי הכלל, אלא גם כלפי כל אחד ואחד מהפרטים. מהר”ם אלשיך לומד זאת מהפסוק הראשון של פרשתנו. כיצד?

(א) וַיֹּאמֶר ה’ אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו: (פרק כא)

הרב כרמיאל כהן

אתר כיפה

סיכום פרשת אמור: דיני הכוהנים וחגי ישראל

הכוהנים

“אמור אל הכוהנים בני אהרון” פוקד האלוקים את משה, ומעביר לו רשימת ציווים הרלבנטיים לכוהנים ולכהן הגדול.

מגע באדם מת מטמא את נפש האדם. אל להם לכהנים המשרתים בקודש להיטמא למת מלבד קרובי משפחה מדרגה ראשונה: הורים, בנים, אחים ואחיות לא נשואות.

לכוהנים מותר להתחתן עם בתולה או אלמנה, אך אישה גרושה, זונה וחללה (בת כהן שהתחתן עם גרושה או זונה) נחשבים עבורם כפסולי חיתון.

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת אמור תש”פ

השיעור המלא, כולל תמלול ודפי מקורות, באתר הרשמי:

https://bit.ly/2z9UPJ8

סיון רהב מאיר