Latest News

פרשת השבוע: בא

ח’ בחשון תשע”ז,  4 בפברואר 2017

ארבה וחושך

בפרשה הקודמת, וארא, הטילו משה ואהרן על מצרים את שבע המכות הראשונות מתוך עשר המכות בתחילת פרשה זו משה ואהרן מטילים שתי מכות נוספות: הארבה האוכל את כל היבול החקלאי של מצרים, ולאחר מכן מוטל חושך על הארץ, והמצרים אינם יכולים לראות דבר. המכות מביאות לנסיגה בעמדתו  אולם פרעה עדיין מסרב לדרישתם של משה ואהרן לשלח את כל עם ישראל מצרים .

ירין רבן

בינ”ה

 

 לתבוע מהמנהיגים שלנו לקחת אחריות

עד שלא הורג אלוהים את בנו בכורו, פרעה מוכן להקריב את עמו למען המשך קיום שלטונו. מכת בכורות, ציור של לורנס אלמה-טדמה

סיפור מכות מצרים הוא מיתוס במובן הזה שמיתוסים אמורים ללמד אותנו משהו אודות עצמנו. האם אנחנו מאפשרים לשליטים שלנו, בחסות הדמוקרטיה, לנצל את השררה שניתנה להם גם במחיר של הפקרת העם?

ירין רבן

בינ”ה

המשמעות של הכבדת הלב

אנו זקוקים למנהיג אמיתי. עלינו לחפש את העניו, זה שנטול אינטרסים אישיים, מי שחזק והמשימה לא כבדה עליו, מי שיכול להקשיב ולשמוע את דברי העם והיועצים ואינו אטום ובגדר פולט בלבד

ד”ר קרן קירשנבום

אתר כיפה

 

הסיפור האמיתי של יציאת מצרים

 יצאו ביום או בלילה? יציאת מצרים. דיוויד רוברטס, 1829

את סיפור יציאת מצרים כולם מכירים. האמנם? • עיון בפסוקי המקרא ובפרטי חג הפסח מעלה שורה של קשיים • הפתרון נגלה באמצעות שיבה אל מקורותיו הקדומים של החג ומלמד על כוחו של המונותאיזם בעיצוב ההיסטוריה היהודית

ד”ר יונתן כהן

יציאת מצרים, פסח, הסיפור האמיתי

לא בנינו את הפירמידות. לא המצאנו את המונותאיזם. לא יצאנו ממצרים. רגע לפני שהחג מתחיל, ארכיאולוגים, חוקרי מקרא והיסטוריונים מבקשים: תרגיעו

אסף קמר

תכונותיו של מנהיג אמיתי

בתקופה לא קלה ובוודאי לא פשוטה זו העוברת על בית ישראל “מבית ומחוץ”, ולצערנו הרב, בסימן של “מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה” [וזאת בלשון המעטה, וגם לא באריכות כדי “לא לגבר חיילים למשטינים ומקטרגים על בית ישראל”

 ד”ר מוטי גולן