פרשת השבוע: בהעלותך

י”ט בסיון תשע”ט   22 ביוני 2019

בהעלותך מחייהם של גדולי האומה

פרשת הנדודים של בני ישראל במדבר שזורה למלוא אורכה קטעי סיפורים ומיתוסים מחייהם של גדולי האומה בעת ההיא, בעיקר מנהיגיה ומושיעיה – שלושת ילדיהם של עמרם ויוכבד רעייתו, מבני לוי – מרים, אהרון ומשה. שניים מהם – מרים ומשה זכו בכתר נבואה, ואילו אהרון – בכהונה. שני האחים – משה ואהרון חלקו ביניהם את תפקידי הנהגת העם:

צופיה מלר

אתר חופש-

בדרך אל האור עם זיכרון, מצפן ופנס | פרשת ‘בהעלותך’

פרשת בהעלותך, מתארת את המשך המסע של בני ישראל בשנתם השנייה לצאתם ממצרים. הפרשה מורכבת ממספר נושאים: הדלקת הנרות במנורת המשכן, חג הפסח, ומקומו של הענן השוכן על המשכן. אנסה לעמוד על הקשר בין שלושת החלקים הללו כחלק מהתהליך המתמשך של הפיכתם של בני ישראל לעם ההולך ומתגבש כקולקטיב.

יעל הירש – בידרמן

היא מנהלת משאבי אנוש בבינ”ה – התנועה ליהדות חברתית

פרשת בהעלותך: הסיבה האמיתית לצרעת

מרים המצורעת מתעמתת עם משה על האשה הכושית | ציור קיר במנזר וטופלדי, יוון

הקשר בין לשון הרע לצרעת הוצע על ידי רש”י, אולם אין לו בסיס במקרא. הסיבה לצרעת מרים פשוטה הרבה יותר

 לאחר חומש וחצי של עיסוק ממושך באוהל-מועד, בנייתו ומצוותיו, שבה התורה אל סיפורי המסע במדבר, ובתוכם – מעשה צרעת מרים. בתורה מסופר (במדבר יב, א-טו) כי מרים ואהרן דיברו במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, ובתגובה ה’ מנגע את מרים בצרעת, שממנה היא נרפאת רק לאחר שמשה מתפלל עליה והעם ממתינים להירפאה.

אלון ברנד

אתר מידה

פרשת בהעלותך המסע לארץ ישראל

בפרשת בהעלותך מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלות בעיות, קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו.

אתר ויקיפידיה

פרשת בהעלותך: כוחה של שיגרה

פרשת נרות המנורה נסמכה לפרשת הנשיאים כדי ללמד שהדלקתה היומיומית גדולה מקרבנות הנשיאים. הכיצד פעולה פשוטה כמו הדלקת נרות גדולה יותר מקרבנות רבים ויקרים?

בסוף הפרשה הקודמת קראנו על קרבנות נשיאי השבטים בחנוכת המשכן. פרשתנו מתחילה בציווי על אהרון להדליק את נרות המנורה במשכן. הוקשה למפרשים מדוע הסמיכה התורה פרשת הדלקת הנרות לפרשת הנשיאים, ותירץ רש”י (במדבר, פרק ח’, פס’ ב’): “למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים

הרב אלדד יונה

אתר כיפה

הפייק ניוז של דור המדבר

פרשת בהעלותך התשע”ז: מה גרם לבני ישראל הצועדים במדבר להתגעגע לסיר הבשר העלוב שבמצרים, מדוע דווקא האפיזודה הזו גרמה למשה להתייאש ולהניח את המפתחות, וכיצד תובנה פסיכולוגית הצליחה לגשר בין העם הנוסטלגי למנהיג המתוסכל? סיון רהב מאיר בשיעור מצולם לפרשת בהעלותך

סיון רהב מאיר