Latest News

פרשת השבוע: בהעלותך

21 סיון תש”פ  13 ביוני 2020

פרשת בהעלותך עבודת המקדש

פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ היא פרשת השבוע השלישית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ח’פסוק א’ ומסתיימת בפרק י”בפסוק ט”ז.

בפרשת בהעלותך מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלות בעיות, קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו.

אתר ויקיפדיה

 

פרשת בהעלותך וְטִהַרְתָּ אֹתָם

לדעת הנצי”ב בפירושו “העמק דבר” עבודת הקודש מרוממת את האדם אך היא גם עלולה להוות מכשול לאדם. מהו המכשול ומהיכן הוא לומד זאת מפרשתנו?

 טהרה זו שלאחר העבודה אינה ברורה, שהרי טהרתם של הלויים תוארה כבר בתחילת פרשייה זו (פסוקים ו-ז): “קַח אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְטִהַרְתָּ אֹתָם. וְכֹה תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל כָּל בְּשָׂרָם וְכִבְּסוּ בִגְדֵיהֶם וְהִטֶּהָרוּ”. אם כן מה הצורך בטהרה נוספת? עוד זאת, שהטהרה הקודמת היתה לפני העבודה והצורך בה ברור ומוצדק, אך מה טעם בטהרה שלאחר עבודה?

אתר כיפה

פרשת בהעלותך האמת מעוררת תשובה

מדוע מרים ואהרון כל כך לחוצים מהצרעת? מה משמעותו של הריחוק החברתי? ומהי הדרך להניע אדם לכיוון של תשובה?

כשמשה רבנו מקבל את אות הצרעת בהגיעו למצרים, התורה מציינת: “והנה ידו מצרעת כשלג”. לעומתו, אצל מרים נאמר: “והנה מרים מצרעת כשלג”, בהשמטת המיקום בגופה שבה פרחה הצרעת. כנראה שהצרעת התפשטה בכל גופה, שאם לא כן, היה לו לכָּתוּב לפרש כמו אצל משה. והרי התורה קובעת שאם “כולו הפך לבן טהור הוא”. אם כן, מדוע מרים ואהרון כל כך לחוצים מצרעתה? מדוע אהרון ניגש למשה בבהלה?

הכותב הוא רב בבית המדרש של המרכז האקדמי לב

אתר מקור ראשון

תבחרו כיוון: תשעה אירועים ועוד שלושה

פרשת בהעלותך תשע”ח. השבוע הפרשה גדושה באירועים. היא מתחילה עם תשעה אירועים טובים, של קדושה ועבודת השם, ומסתיימת עם שלושה אירועים קשים ושליליים. התורה משאירה לנו לבחור, לאיזה מהאירועים אנחנו רוצים לנווט את חיינו

סיון רהב מאיר

הארות שוליים  פרשת בהעלותך

פרשת השבוע שלנו השבוע גדושה בנושאים שונים. בכל תרבות ישנם נושאים “מדוברים” יותר שלהם מוקדשת פרשנות ענפה, יש להם איזכורים רבים והם נמצאים בחזית, הם חלון הראווה של התרבות. וישנם נושאים ש”פחות” – עניינים מהחצר האחרית, דברים שלא מדברים בהם הרבה, מודחקים, מוצנעים, חולפים ביעף.

מאת ערן ברוך

אתר בינה