Latest News

פרשת השבוע: בחוקותי

22 באייר תש”פ   16 במאי 2020

חזק חזק ונתחזק? | פרשת בהר – בחוקותי

בשבוע וקצת האחרונים יש פה קצת אס”ק- אווירת סיום קורונה: המעבר מהגבלות להקלות, העקומה המשתטחת של חולים ונדבקים והניסיון המבלבל להחזיר את עצמנו לשגרה מבחינה משפחתית ולאומית. למרות שעוד יש כברת דרך ארוכה לפנינו בחזרה למציאות “נורמלית”, המצב הנוכחי מאפשר קצת יותר מרחב ושהות לבחון קצת את מה שחווינו פה יחד בחודשיים האחרונים.

יובל לינדן

הוא מנהל מחלקת מכינות ושנת שירות בבינ”ה

פרשת “בהר־בחוקותי” | הארץ לא תימכר לצמיתות

בתנועה הציונית היו רבים שרצו להחזיר את מצוות היובל לפעולה. הרצל כתב על כך ברומאן “אלטנוילנד” וגם ז’בוטינסקי ביקש לעצב משטר כלכלי שבתוכו מתקיים שוק חופשי למשך 49 שנים, ובשנה החמישים אוספים את כל הרכוש ומחלקים אותו מחדש

בתורה שבכתב יש מאות רבות של מצוות, בתוכן אפשר למנות מצוות עשה ולא־תעשה, מצוות שנראות לנו היום הגיוניות פחות או יותר, מצוות שיש בהן אכזריות ומצוות שיש בהן חמלה. ישנן גם מצוות שלא נעשה בהן שימוש כבר מאות רבות של שנים, ביניהן חוקי העבודה בבית המקדש וכאלה שחז”ל צימצמו וצימצמו עד כדי היעלמותן, כמו הלכת בן סורר ומורה הידועה.

ירין רבן

אתר בינה

פרשת בהר בחוקותי: האם מותר לגור מעל בית כנסת?

האם מותר לגור מעל בית כנסת, או שמא יש בכך חילול הקודש? ומתי מותר להרוס בית כנסת, והאם מותר לחפור בקירותיו כדי שיהיה מקום לקבוע סטנדרים.

בפרשת השבוע כותבת התורה, שיש חובה להיות יראים מהמקדש. כפי שעולה ממספר גמרות, בנוסף לחובה לירוא מהמקדש, יש חובה לירוא גם מבית הכנסת, ולכן אסור לעשות בו מעשים מבזים, למכור אותו וכדומה. החובה להיות יראים בוודאי שהיא מדאורייתא וכפי שפסק הרמב”ם בספר המצוות (מצוות עשה כא). דנו הראשונים מה דינו של בית הכנסת:

הרב יגאל גרוס

אתר כיפה

מה שגלוי, ומה שנסתר

פרשות בהר-בחוקותי התשע”ז: על ארץ שהיא זכות, אך בעיקר חובה, על שבת שהיא חובה, אך בעיקר זכות, על קללות שהן ברכות, ועל איסורי הונאה שלעולם לא יחקרו ביחא”ה, אך מהוות את נבטי השחיתות

סיון רהב מאיר

פרשת בהר ראשון

שלט בבית פרטי בירושלים המצהיר שכל תוצרת הגינה הפקר בשל שנת שמיטה

נושאים בפרשה[עריכת קוד מקור | עריכה]

הפרשה מפרטת דינים והלכות כלכליים, ובהם: