Latest News

פרשת השבוע: בלק

כז תמוז תשפ”א   26 ביוני 2021

פרשת בלק ואתונו

המלאך, בלעם ואתונו. (צויר בידי גוסטב ז’אגר, 1836)

אתונו של בלעם[עריכת קוד מקור | עריכה]

בדרך למואב מופיע מלאך הניצב בדרכו של בלעם. המלאך אוחז חרב בידו במטרה להרוג אותו אך בלעם אינו רואה אותו וממשיך לרכב לכיוונו. אתונו לעומת זאת רואה את המלאך ומפחדת, כתוצאה מכך היא סוטה מהדרך. בלעם, שאינו מבין את פשר התנהגותה המוזרה, מכה אותה בכדי להשיבה אל הדרך. המלאך מוסיף וחוסם את דרכו שוב, גם בפעם השנייה והשלישית האתון מנסה להתחמק ובלעם מוסיף להכותה. בפעם השלישית מתרחש מחזה ניסי כאשר אלוהים פותח את פי האתון אשר מסבירה לבלעם את פשר התנהגותה המוזרה. שיחת האתון ומפגש בלעם עם המלאך כפי שמופיעה בתורה:

פרשת בלק: מאחורי המסכה

איור: מנחם הלברשטט

בלעם הקסים את עמי האזור בכישרונו המופלג ובכוחותיו המאגיים, אך בתוך הקנקן הנוצץ שכנו פנימיות אפלה ונפש מושחתת

פרשת בלק מפגישה אותנו עם בלעם, בכיר נביאי האומות, המתבקש על ידי בלק לנסות לעצור את עם ישראל השועט קדימה אל עבר ארץ כנען, ומטיל יראתו על העמים השוכנים בנתיב ההתקדמות.

מדוע פונה בלק דווקא לבלעם? משום שבלעם הוא המוכשר באדם. הוא חכם, רואה למרחקים אדירים, למילותיו יש משקל כבד, ואם הוא יקלל את עם ישראל, הקללה תפעל. כובד מילותיו של הנביא יהפוך את האומה לנטולת ערך ומשקל, לקלילה.

המדרש מסכים שבלעם הוא דמות מוכשרת מאין כמותה, אך הוא אינו עוצר כאן אלא הולך רחוק הרבה יותר:

שלומי טמסות הוא מורה במכינת בית ישראל ובמדרשת נשמת

אתר מקור ראשון

אנחנו זקוקים לתקווה | פרשת בלק

במרכזה של פרשת השבוע, פרשת בלק, עומד הרצון לעצור בכל מחיר את תנופת השינוי והזמן. עם ישראל שיצא ממצרים מתייצב בפתחה של ארץ מואב. בצר לו בלק, המלך המואבי, יוצא לחפש פתרונות יצירתיים. את מחנות הצבא, החימוש וטקטיקות ההתקפה הוא מחליף בנביא, בלעם בן בעור. הנביא מגויס כדי לקלל את העם ולרתום את אלוהים לבלימתו. שלוש פעמים מנסה בלעם לעמוד בשליחותו אבל במקום לקלל הוא יוצא מברך. לכאורה בני ישראל ניצלו: מסעם לארץ המובטחת לא יופרע וברכת האל  הנאמרת מפיו של בלעם הנביא מלווה את דרכם. אבל הפרשה לא מסתיימת בסוף טוב הלקוח מעולמות דיסני, אלא במרחץ דמים ובמשבר מנהיגות חריף.

אברהם אייזן הוא סמנכ”ל חינוך ותפעול בבינ”ה

מה היתה הרמה רוחנית של בלעם ומה ניתן ללמוד מבלק?

הגיבורים יוצאי הדופן של הפרשה הם דווקא אלה הקרויים רשעים. המדרש מקביל את רמתו הרוחנית של משה, לזו של בלעם בעולם הטומאה. אז מה ניתן ללמוד מבלעם? ומה רצו לעשות עם הברכות של בלק?

גיבורי פרשתנו – בלק ובלעם – הם גיבורים יוצאי דופן במקרא. הם האחר, הדמויות הנגטיביות המקרינות אור חוזר על דמויות האבות החיוביות. כבר המשנה יוצרת הנגדה שכזאת:

משה מאיר

אתר כיפה