Latest News

פרשת השבוע: בראשית

כ”ט תשרי ת שפ”א  1 באוקטובר 2020

פרשת בראשית: הבריאה והרוע

האם הרוע קדם לעולם? | תחריט מאת יוליוס פון קרלספלד

שלום רב לאוהבי תורתך. הטור הזה יהיה הראשון בסדרת טורים שבועיים על פרשות השבוע שילוו את סדר התורה במהלך קריאתה. בטור ננסה לקרוא את פרשיות התורה, הסיפורים והחוקים שבה דרך כמה זוגות משקפיים. המשקפיים הראשונים הם של חקר המקרא ופרשנותו, והכלים שהוא העמיד לרשותנו במאות השנים של קיומו – החל בחקר הנוסח והעריכה של הטקסט המקראי, דרך המחקר הארכיאולוגי וכלה בחקר המזרח הקדום, כתביו ותרבותו. אבל המבט שלנו בתורה לא ימצה את עצמו רק דרך המשקפיים האלה.

אלון ברנד

אתר מידה

פרשת בראשית

אדם בצלם אלוהים

פָּרָשַׁת בְּרֵאשִׁית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. היא מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו’ פסוק ח.

בפרשת בראשית מתוארת בריאת העולם, ואחריה קורות בני האדם עד המבול, שבו מחה אלוהים את בריאתו מפני האדמה. פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל.

פרשת בראשית: על השמות

אנשיםצילום: shutterstock

כמה חשובה היתה קריאת השמות? השפה והדיבור הם הכלים לתקשורת, לאהבה, הם התרופה היחידה למגפת הבדידות

הבדידות היא המגפה האנושית המסוכנת ביותר, מ’בראשית’ ועד היום הזה:

וַיֹּאמֶר ה’ אֱלֹהִים:
לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ
אֶעֱשֶׂה לּוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ. [בראשית ב’ י”ח]

הבעיה ברורה, הפתרון נמצא – לכאורה עכשיו צריך רק לממש אותו. אלא שבספר בראשית הסיפור לא כל כך פשוט. בניגוד לדמותו של ריבונו של עולם כפי שעוצבה על ידי הפילוסופים – יודע כל, בספר בראשית הוא לא יודע הכל. הוא מחפש, מנסה, טועה, מתנחם על הבחירה אשר עשה, מנסה שוב. גם כאן הוא מנסה, עדיין לא יודע מי יתאים להיות ה’עזר כנגדו‘:

דר משה מאיר

אתר כיפה

לעדן את העולם

שיעור לפרשת בראשית תשע”ט: החגים מאחורינו ועכשיו אפשר להתחיל מחדש לקרוא את התורה מבראשית. איפוק והכרת תודה הם שתי הדרכים שיעזרו לנו לתקן את חטא עץ הדעת

סיון רהב מאיר