פרשת השבוע: בשלח

יג בשבט תש”פ   13 בפברואר 2020

מן הנס אל ההתנסות – פרשת בשלח

הניסיון במרה מנחית את עם ישראל מהגבהים של שירת הים אל השגרה היבשה, שבה החוק והמשפט הם ששולטים. בכך מתחיל תהליך הגמילה של העם מניסים

פרשת בשלח היא קרקע פורייה להרהור במעורבות הא–ל במהלך החיים האנושיים ובהשלכות החינוכיות שלה.

קריעת ים סוף, הנס הארכיטיפי בתולדותינו, היא הצגת יחיד של הא–ל. לבני האדם שמור תפקיד פאסיבי לחלוטין של צופים שותקים (“התיצבו וראו את ישועת ה’… ה’ ילחם לכם ואתם תחרשון”; י, יג–יד). הגרנדיוזיות של האירוע והפער העצום בינו ובין הטבע המוכר לאנושות

פרפ’ ידידיה שטרן         

המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרשת בשלח קריעת ים סוף

 בני ישראל אוספים את המן

את פרשת בשלח קוראים בדרך כלל בשבת הסמוכה לט”ו בשבט. מכיוון שקוראים בה את שירת הים, היא מכונה גם “שבת שירה“, ובקהילות שונות קיימים לגביה מנהגים מיוחדים כמו קריאת שירת הים בקריאת התורה וכן בפסוקי דזמרא במנגינה מיוחדת, וכן פיזור אוכל לציפורים. השירה גם כתובה בספר התורה באופן מיוחד, הנקרא בלשון חז”ל “אריח על גבי לבנה“, עם רווח אחד או שנים בכל שורה (ראו תמונה).

אתר ויקיפידיה

כולנו (כבר לא) עבדים | פרשת ‘בשלח’

פרשת בשלח מתרחשת רגע לאחר יציאתם הדרמתית של בני ישראל  ממצרים, הציוויליזציה הגדולה והעשירה ששלטה במרחב באותה העת. למרות מעמדם כעבדים, העוצמה המצרית סיפקה להם את הצרכים הבסיסים של מזון, מים ויציבות.  בלילה אחד בחיפזון, מציאות בת מאות שנים הגיעה לסופה ולפתע את הסדר המוכר החליפה שממת המדבר, המזמנת עימה אי וודאות גדולה. חיש מהר את האופוריה מחליפה אימה מפני המציאות החדשה הבאה עם רוחות מדבריות שורקניות

אברהם אייזן הוא מנהל מחלקת חינוך בבינ”ה

כשרגש הופך לשיר

פרשת בשלח, התשע”ז: נס וטבע, מלחמה ושלום, דור אבות ודור בנים, חיצוניות ופנימיות, נסתר ונגלה. שירת הים צופנת בתוכה רעיונות מחשבתיים שמהווים את אבני היסוד של הקיום האנושי בכלל, והקיום היהודי בפרט, ומציעה להם פרשנות מרתקת

סיון רהב מאיר

פרשת בשלח: קשה כקריעת ים סוף

מצאנו בחז”ל שהן מזונותיו והן זיווגו של אדם קשים כקריעת ים סוף. מה הדמיון בין שלושה עניינים אלו?

בפרשתנו אנו קוראים על קריאת ים סוף. כידוע, ההגדה של פסח מביאה מדרש, לפיו בקריעת ים סוף היו פי חמש ניסים ומכות מאשר בכל מכות יציאת מצרים ביחד:

במילים אחרות, קריעת ים סוף נחשבת לאחד הניסים העל טבעיים הגדולים ביותר, פי חמש מניסי יציאת מצרים. והנה, אנו מוצאים שחז”ל משוים כמה עניינים שלכאורה הם שגרתיים ויומיומיים, לנס העצום הזה. נסקור את השניים המפורסמים ביותר:.

הרב אלדד יונה

אתר כיפה