Latest News

פרשת השבוע: דברים

ד באב תש”ף  25 ביולי 2020

פרשת דברים הוראות ודינים

פָּרָשַׁת דְבָרִים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים. היא מתחילה בתחילת הספר (א’א’) ומסתיימת בפרק ג’פסוק כ”ב.

מפרשה זו ועד סוף ספר דברים, מדבר משה עם בני ישראל על הדרך שעשו במדבר ועל האתגרים הצפויים להם בכניסה לארץ. דברים אלו נאמרים בערבות מואב, תחנתם האחרונה במדבר, בשנה הארבעים ליציאת מצרים, מא’ בשבט ועד למותו של משה בז’ באדר.

את פרשת דברים קוראים תמיד בשבת שלפני תשעה באב, ועל שם ההפטרה שבת זו נקראת “שבת חזון“. יש קהילות שבהן קוראים את אחד מן הפסוקים בפרשה, הפותח במילה “איכה”, במנגינת טעמי המקרא של מגילת איכה.

 

על ההיסטוריה | פרשת דברים

משה מספר את סיפור המרגלים באופן שונה מזה שהוא מופיע בו בסיפור המקורי. ד”ר משה מאיר מסביר כי משה תופס את ההיסטוריה כסיפור שצריך לדבר למציאות שלנו, ולא למחזר את העבר | לפרשת דברים

משה פותח את נאומו בסקירה היסטורית, מספר לעם על אירועים מכוננים שעברו יחד. אלא שהתבוננות בסיפור גורמת לפליאה. הן אנחנו מכירים מהחומשים הקודמים את ההיסטוריה, והסיפור אמור להוות חזרה עליה. אך הפערים… לפעמים נדמה שמדובר על שני אירועים שונים. הנה למשל סיפור המרגלים. כך מספר משה

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת דברים לאן נעלמו הכהנים

משה רבנו | איור: אפריים משה ליליין, 1908

ספר דברים מכונה משנה תורה משום שהוא חוזר על חלקים משאר התורה – אך תורת הכהנים נעלמה ממנו

חומש דברים שאותו אנו מתחילים לקרוא השבת, “משנה-תורה” בפי חז”ל, משך את תשומת לבם של פרשנים וחוקרים כבר מהרגע הראשון. בניגוד לשאר התורה – שבה רוב התוכן נאמר מפי מספר אנונימי, ובו הוא משבץ את דברי ה’, משה והדמויות השונות, רובו המכריע של חומש דברים הוא נאום (או שניים). נאום ארוך ורציף כמעט לגמרי שמושם בפיו של דובר אחד – משה. האמורא הבבלי אביי ביטא זאת בחלוקתו בין הקללות שבנאום משה לבין מקבילותיהן שבחומש ויקרא (בבלי מגילה לא ע”ב):

אלון ברנד

אתר מידה

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת דברים ותשעה באב – תשע”ט

איך להיות סבלניים יותר, אכפתיים יותר, שמחים יותר? איך לשפר את הזוגיות ואת חינוך הילדים? איך לחוות טוב יותר את השבתות והחגים? איך להתמודד עם משברים ואתגרים בחיים?

סיון רהב מאיר

פרשת דברים: מבט מספסל הארבעים

השוואת דברי משה בעניין משבר המנהיגות שחווה לתיאור הדברים בספר במדבר מלמדת על ריכוך שחל ביחסו אל העם. כעת מתמקד מבטו של משה לא בקושי אלא בברכה

נאום טוב מצטיין ביכולתו לגעת בשומעיו ולהיכנס לליבם. ערב הכניסה לארץ, לאחר ארבעים שנה של הליכה מתישה במדבר, עומד משה מול בני ישראל בעבר הירדן ופורס בפניהם את משנתו. משה, המנהיג המגמגם, אשר מעיד על עצמו “לא איש דברים אנכי”, עומד בפני העם ונואם בפניהם את כל ספר “דברים”.

נעמה גולן

אתר מקור ראשון