Latest News

פרשת השבוע: וארא

ג בשבט תשפ”א   16 בינואר 2020

פרשת וארא: בזכות ולא בחסד

תיאור הגאולה של פרשת וארא איננו מתמקד בייסוריהם ובסבלם של בני ישראל, אלא במימוש הברית וקיום ההבטחה שניתנה לאבות. זהו גם ההבדל בין דמויותיהם של משה ואהרן

בפרשת וארא מופיעה רשימת יוחסין של בני ישראל. רשימה זו מעוררת מספר תמיהות: ראשית, הרשימה חסרה. היא מפרטת את בני ראובן, שמעון ולוי, ולאחר מכן נקטעת. יתר השבטים אינם מצוינים.

שנית, הרשימה מתאפיינת בסלקטיביות בפירוט בני השבטים והמשפחות השונות. אצל שבטי ראובן ושמעון מציינת התורה את שם אבי השבט ובניו בלבד, וביחס לשבט לוי היא מרחיבה גם לדורות נוספים

בילי רובינשטיין

אתר מקור ראשון

פרשת וארא שבע המכות

משה ואהרן לפני פרעה, ציור של בנג’מין וסט

אלוהים מגלה בפני משה את השם המפורש, ומטיל עליו להבטיח לבני ישראל שהם עומדים להיגאל ממצרים כדי להפוך לעמו ולבוא אל הארץ המובטחת. בני ישראל אינם מקשיבים אל משה “מקוצר רוח ומעבודה קשה”, וכשאלוהים מורה למשה ללכת שוב אל פרעה, משה מקשה: “הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה?”.

סיפור הדברים נפסק לשם תיאור קצר של שושלת משפחת משה ואהרן, שבאים יחד עם תיאור שושלת שבט ראובן ושמעון.

אתר ויקיפידיה

על המכות – פרשת וארא

עשר המכות שמתחילות בפרשתנו, מעלות את השאלה סביב המשמעות של המכות, מה הן מנסות לומר לנו, מה תפקידן, ומה מטרת הנוכחות שלהן בחיינו

פרשת ‘וארא’, היא הראשונה מבין פרשיות המכות. עשר מכות, מגוונות, צבעוניות [אדום, ירוק, לבן, שחור], אולי אפילו קומיות [חוץ ממכת בכורות. לא רק עשר המכות מופיעות בספר שמות, יש עוד מכות: שוטר מצרי מכה איש עברי, משה מכה את השוטר המצרי, שני אנשים עברים מכים זה את זה, שוטרי ישראל מוכים על ידי המצרים… זאת הזדמנות להתבונן במושג ה’מכות‘.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת וירא תשפ”א

סיון רהב מאיר

אם אלוהים היה בעצם אישה | פרשת וארא

הפרשה שלנו מלאה כאב. יש בה מאבק בלתי פוסק בין שני שליטים, שני אלים. האל העברי ופרעה, האל המצרי. באותה תקופה פרעה היה כינוי למלך מצרים שנחשב לאל בפני עצמו. אל ששליט על כל ארץ מצרים. אלוהים העברי מבקש לשחרר את עמו משעבוד האל המצרי והם נאבקים מאבק איתנים שבו נדמה שאף אחד מהם לא מוכן לוותר. שני העמים סובלים: בני ישראל סובלים

אילה דקל

אתר בינ”ה