Latest News

פרשת השבוע: ואתחנן

טו באב תשע”ט  17 באוגוסט 2019

פָּנִים בְּפָנִים דִּבֶּר ה’ עִמָּכֶם בָּהָר | פרשת ‘ואתחנן’

השבוע אנו קוראים את הפרשה השנייה בספר דברים – פרשת “ואתחנן”. הפרשה נפתחת בשני תיאורים שסמיכותם זה לזה נראית, במבט ראשון, תמוהה משהו.

התיאור הראשון הוא של משה אשר מתחנן לאלוהים שייתן לו להמשיך ולהנהיג את העם בכניסתו לארץ..

התיאור השני הוא זה בו פונה משה אל העם, מזכיר להם מאין באו, ומונה בפניהם את רשימת החובות שלהם באשר לקיום החוקים והמשפטים להם התחייבו במעמד הר סיני: “פָּנִים בְּפָנִים, דִּבֶּר יְהוָה עִמָּכֶם בָּהָר–מִתּוֹךְ הָאֵשׁ (דברים ה’, ד’)

יעל הירש בידרמן

היא מנהלת משאבי אנוש בבינ”ה – התנועה ליהדות חברתית

פרשת ואתחנן שבת נחמו

שמע ישראל, תחילת קריאת שמע, מתוך הסידור

פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים. היא מתחילה בפרק ג’פסוק כ”ג ומסתיימת בפרק ז’פסוק י”א. בפרשה 122 פסוקים.

בפרשה מסיים משה את הנאום הראשון שנשא לפני מותו (הנאום ההיסטורי) ופותח בנאום השני (נאום המצוות).

 

פרשת ואתחנן: שני נאומים, שני מבטים

ההבדל בין מתן תורה בפרשתנו לזה שבפרשת יתרו מלמד על שני מבטים שונים בנאומיו של משה: אחד על העבר, שני על העתיד

 בתחילת פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, מגיע נאומו הראשון של משה אל סיומו. הוא מתאר את הבשורה הקשה כי לא ייכנס לארץ ואת הציווי למנות תחתיו את יהושע שינחיל את הארץ לבני ישראל.

אלון ברנד

אתר מידה

פרשת ואתחנן: על סיני

התגלות סיני, היא ההתגלות המלאה והצלולה, כל אחרת איננה אלא בבואה עכורה שלה. והנה, דווקא את הרגע הזה, רוצים הכל לסגור ולא לפתוח

התגלות סיני, נתפשת בתודעת הדורות כאבן היסוד של התורה. היא ההתגלות המלאה והצלולה, כל אחרת איננה אלא בבואה והשתקפות עכורה שלה. לרגע נפתחו השמים, ישראל ראה ושמע. והנה, דווקא את הרגע הזה, רוצים הכל לסגור ולא לפתוח:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה