פרשת השבוע: ויגש

 ז’ בטבת תש”פ 4 בינואר  2020

פרשת ויגש הסיוט של מפרקי המקרא

השערת התעודות”, הגורסת כי התורה מורכבת מחלקים שונים שאוחדו, מתנפצת אל מול אחידות עלילת יוסף

נאום יהודה הפותח את פרשת השבוע מביא אותנו אל שיאה של דרמת סיפור יוסף ואחיו. המתח בין האחים מתחדד כשיהודה ניגש ומציע להפוך לעבד במקום בנימין, ובלבד שישתחרר וישוב אל יעקב אביו. בכך נסגר מעגל סמלי של כפרת האחים על מכירת יוסף לעבדות במצרים.

מאת אלון ברנד

אתר מידה

פרשת ויגש אחדות כלל ישראל

הפטרת השבת מנבאת על איחוד כלל שבטי ישראל תחת ממלכה אחת. כיצד אנו יכולים לתרום לאחדות בין “השבטים” בימנו? ומדוע לא נמנעו בית הלל ובית שמאי מלישא נשים אלו של אלו?

בפרשת השבוע אנו קוראים על התגלות יוסף לאחיו והאיחוד המרגש של משפחת יעקב. בהתאמה, בהפטרת השבת אנו קוראים על נבואה של הנביא יחזקאל (פרק ל”ז, פס’ ט”ו-כ”ב) לאיחוד עתידי של צאצאי ממלכת ישראל וממלכת יהודה

הרב אלדד יונה

אתר כיפה

פרשת ויגש יוסף ואחיו

הפרשה הקודמת הסתיימה בדרישתו של יוסף להחזיק אצלו את בנימין, אחרי שהואשם בגניבת גביע הכסף של יוסף. יהודה הציע שהאחים כולם יישארו במצרים כעבדיו של יוסף, אך יוסף מוכן לאפשר לשאר האחים לחזור לארץ כנען ולהשאיר אצלו רק את בנימין.

יהודה ניגש ליוסף ופורש בפניו בנאום ארוך את השתלשלות העניינים מנקודת מבטו. הוא מתאר את מערכת היחסים המיוחדת בין יעקב ובנימין (“ונפשו קשורה בנפשו”) ואת מצבו הנפשי הרעוע של יעקב מאז היעלמות יוסף. יהודה מדגיש כי הוא ערב לשלומו של בנימין בפני יעקב, ומציע להישאר במקום בנימין כעבדו של יוסף.

אתר ויקיפידיה

על האחווה ועל התשובה

פרשת ויגש תשע״ח: הפרשות המספרות את סיפור יוסף ואחיו מבארות היטב את המושג ״אינטליגנציה רגשית״ ואת חמשת המאפיינים שלו, והן מהוות הדרכה שאותה אנחנו לומדים מדי שנה איך לספר מחדש סיפור באופן שיקדם אותנו ואת חיינו ולא יתקע אותנו בתוך לופ אינסופי. השאלה היא האם אנחנו מקשיבים?

סיון רהב מאיר 

אין אחריות בלי אני | פרשת ‘ויגש’

הפרשה שלנו היא שיאו של סיפור יוסף ואחיו. סיפור שמתחיל בשנאה וקנאה קשה, התעללות, מכירת יוסף לעבדות ובכי קשה של יעקב על בנו. הסיפור מתאר את עלילות יוסף במצרים וממשיך בפרשה שלנו בה הוא מגיע להתרה וסיום. יוסף מטמין בערמה גביע בשק הקמח של בנימין האח הקטן האהוב, והוא דורש מהאחים להשאיר את בנימין במצריים כפיקדון. זה משבר נורא. כולם מבינים שיעקב הזקן לא יעמוד בזה. הוא כבר איבד את בנו האהוב יוסף. הבשורה על בנימין שנשאר במצריים תגמור אותו.

מאת ערן ברוך

אתר בינה