Latest News

פרשת השבוע: ויגש

ט’ בטבת תשע”ז, 7 בינואר 2017

איחודם של יהודה ויוסף

יהודה ויוסף שעמדו כאוייבים זה מול זה מגיעים לאיחוד כל אחד כעץ שלם העומד בפני עצמו, חיבורם וצרופם של שני העצים הוא היוצר גוי אחד. הגאולה השלמה תלויה באיחודם של האחים

yanon

ינון אחימן

פורסם באתר כיפה

חברי הכנסת של הבית היהודי –תלמדו מיוסף | פרשת ויגש

יוסף בתפקידו במצרים. מתוך ויקיפדיה

הממשלה שלנו מרוחקת מהעם, מדיניות המונעת מאידאולוגיה הגורסת שלממשלה אין תפקיד בהתערבות בכלכלה וכי כוחות השוק כבר יעשו את שלהם. עיון בפרשת השבוע שלנו מלמד שוב עד כמה רחוקה עמדה זאת מהאידאולוגיות המקראיות

mab

ניר ברוידא

אלהים ואדם בסיפור יוסף

בלי התגלות. יוסף פותר את חלומות פרעה. ציור מאת פטר פון קורנליוס, 1816-1817

סיפור יוסף חורג מרוב ספר בראשית בארכו, בתכנו ובמסריו המרכזיים • מה ניתן להסיק מכך על אפיה של הפרשה, ומה המסרים העולים ממנה?

mab

 ד”ר יונתן כהן

מסכת אירועי יוסף

 יוסף מתוודע לאחיו, ציור של פטר פון קורנליוס 1816

יהודה מציע עצמו כעבד במקום בנימין, יוסף חושף את זהותו בפני אחיו, יעקב ומשפחתו יורדים למצרים, יוסף מנהל את כלכלת מצרים. הפרשה ממשיכה לתאר את מסכת אירועי יוסף, ולמעשה בה מסתיים סיפורו של יוסף.

פרשת ויגש:”ויגש אליו יהודה ויאמר וגו’

“ויגש אליו יהודה ויאמר וגו'” (מד, יח)

יש בפרשה זו שמונים ותשע ווי”ן המתחילים בראשי הפסוקים. ומניין פ”ט, לרמוז שכל התשעה = ט’ שפגמו במכירת יוסף שהוא ביסוד שהוא וא”ו (כמ”ש בפרשת וישב יעויי”ש) באו לתקן כאן בווי”ן שהוא יסוד גימטריא פ’ ותיקנו מה שפגמו. וראשי תיבות: ט’ פגמו, דהיינו פ”ט

חוזרים למציאות

 נגמרו החלומות של יוסף, החלומות של השרים וגם פרעה סיים לחלום, ואנו חוזרים למציאות. מאיר דויטש מנתח את הפרשה מבחינה מתמטית

יוסף, החלומות של השרים וגם פרעה סיים לחלום, ואנו חוזרים למציאות. יוסף, העבד היהודי נהיה המשנה למלך והאדם החשוב במצרים. יוסף קורא לאביו ולאחיו לבוא אליו לגלות, וה’ אומר ליעקב: “אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם” – שם בגלות תהיה גוי גדול

meir

מאיר דויטש