פרשת השבוע: וילך

פרשת וילך: על התורה ועל השירה

משה מחזק את יהושע לעיני הכהנים | ג’יימס טיסוט, 1902

באופן חריג בספר דברים, בפרשתנו שזורים שני סיפורים הנראים ממקורות שונים

פרשתנו היא הקצרה ביותר מכל סדרי הקריאה השבועיים. היא מונה 30 פסוקים בלבד – אולם אפילו בתוך 30 הפסוקים האלה מסתתר, כנראה, יותר מסיפור אחד. הפרשה פותחת ומספרת על נאום פרידה של משה שבו הוא מחזק ומאמץ את העם (לא, ו) ולאחר מכן את יהושע (שם, ז) לקראת כיבוש הארץ, בהתאם לנאמר בנאום הפתיחה לספר (א, לח):

יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן הָעֹמֵד לְפָנֶיךָ הוּא יָבֹא שָׁמָּה אֹתוֹ חַזֵּק כִּי הוּא יַנְחִלֶנָּה אֶת יִשְׂרָאֵל.

אלון ברנד

אתר מידה

פרשת וילך העברת ההנהגה

מכאן פונה משה לעסוק בכתיבת התורה ובשמירתה. הוא כותב את התורה (הפרשנים חלוקים בשאלה אילו חלקים ממנה) ומוסר אותה למשמרת לכוהנים. הוא מצווה את העם לערוך פעם בשבע שנים מעמד הקהל, שבו יתכנסו האנשים, הנשים והטף ויקראו את התורה.

אלוהים קורא למשה וליהושע לאוהל מועד. שם הוא מודיע למשה את העתיד לקרות לאחר מותו: העם יחטא ובעקבות כך יבואו עליו צרות. כדי להכין את העם לכך נמסרת להם שירת האזינו. משה מכנס שוב את כל העם וקורא באוזניהם את השירה, שתוכנה יפורט בפרשה הבאה, פרשת האזינו.

פרשת וילך: בדרך שאדם הולך

פרשנים רבים לאורך הדורות ניסו להציע הסבר לשאלה להיכן הלך משה בפרשתנו. עיון בדבריהם מעלה שפירושיהם אינם אלא תמונת ראי של עולמם שלהם

וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל (דברים לא, א).

בעוד הפרשה הקודמת עסקה בבני ישראל “הניצבים”, עניינה של פרשתנו הוא משה שהולך. חיי משה מתחילים ב”וילך”, שנאמר “וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי” (שמות ב, א), וחייו מסתיימים ב”וילך משה”. להיכן הלך משה ומדוע מציין זאת הכתוב? נחלקו בכך פרשנים ורבו הפירושים השונים.

ודורשיו.

פרופ’ יובל סיני

הוא נשיא מכללת אורות ישראל

אתר מקור ראשון

פרשת וילך | על ההסתר

הסתר פנים” מכיל את היש ואת האין. מצד אחד, הוא כולל אמונה וודאות בקיומו של ריבונו של עולם ובהיותו משגיח על העולם. מצד שני, הוא כולל את תודעת ההעדר של ריבונו של עולם בהתרחשויות כואבות. בהגות הדתית המתייחסת לשואה, הוא הפך למושג יסוד

אנחנו במהלכים האחרונים של ספר דברים, דיבורים שמנסים לתפוס את הרגע. עוד צידה לדרך, מילים שאמורות לחזק או לפחות ליידע מה יקרה לעם בעתיד:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה