Latest News

פרשת השבוע: ויקהל

ט”ז באדר תשע”ח       3 במרץ 2018

פרשת ויקהל החיה הקהילתית

בתחילת פרשת ויקהל משה עושה תיקון לחטא העגל. התורה רומזת לנו על כך כאשר היא פותחת את שתי הפרשיות בפעלים כמעט זהים. “וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן”, נאמר בפסוק הראשון בסיפור העגל; “וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל”, פותחת פרשתנו, מיד לאחר רדת משה מההר בשנית, עם הלוחות השניים ועם מחילתו של הקב”ה לעם. אלו הן שתי ההופעות הראשונות בתורה, והיחידות בספר שמות, של פעלים מהשורש קה”ל. הקשר בולט במיוחד לאור זהות הכתיב בין “וַיִּקָּהֵל” ו”וַיַּקְהֵל”. והלא דבר הוא. בני ישראל חטאו בעגל כאשר נקהלו, חטאו כקהילה – ועכשיו עליהם להתקהל שוב ולהיבנות מחדש כקהילה.

הרב יונתן זקס

, רבה הראשי לשעבר של בריטניה,

פרופ’ בקינגס קולג’ בלונדון, באוניברסיטת ה יוניברסיטי.

המדריך להקמת סטארט אפ אליבא דמשה רבינו | פרשת ויקהל-פקודי

וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לַעֲשֹׂת אֹתָם.” פרשת השבוע, “ויקהל-פקודי”, עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת “הסטארט אפ” הראשון  – המשכן. לכל מי שמכירת מובילאיי לחברת אינטל בעבור 15 מליארד דולר, גורמת לו לדגדוג באצבעות וחשק לסטארטאפ משלו, הרי לפניכם “המדריך ליזמים הצעירים, אליבא דמשה רבינו”: (כתוב בלשון נקבה אך מיועד לנשים וגברים כאחד). אם כן, מה ניתן ללמוד על יזמות (עסקית או חברתית) ממשה רבינו, היזם המקראי האולטימטיבי?

 

נגה ברנר-סמיה

 סמנכ”ל בינה  התנועה ליהדות חברתית

פרשת ויקהל שכינה במעשה ידיהם

התורה מדגישה מאוד את מעלתו של בצלאל. ומפשט הפסוקים נראה שהתורה רוצה שנתבונן במעלתו הגדולה של בצלאל, כפי שכתוב “ראה קראתי בשם בצלאל”, “ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה’ בשם בצלאל…”

והתורה מאריכה מאוד בשבחיו של בצלאל, כפי שלא מצאנו בכל התורה כולה שבח גדול כזה כלפי אדם יחיד. ויש להתבונן מדוע התורה מדגישה כ”כ את עניינו של בצלאל וקוראת להתבונן במעלתו

הרב גור גלון,

 ראש ישיבת ההסדר הר ברכה. למד שנתיים בישיבת בית אל ולאחר מכן עבר לישיבת הר ברכה. את שירותו הסדיר עשה במסגרת ההסדר כלוחם בחטיבת הנח”ל.

פרשת ויקהל הקמת המקדש

בניית כלי המקדש.

פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל היא פרשת השבוע העשירית בספר שמות. היא מתחילה בפרק ל”הפסוק א’ ומסתיימת בפרק ל”חפסוק כ’. פרשה זו עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת המשכן. הציווים על הקמת המשכן שפורטו בפרשות תרומה ותצוה באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשת פקודי שאחריה, ולמעשה צמד פרשיות אלה חוזר בשינויים קלים על הנאמר בפרשות תרומה-תצווה.

אתר ויקיפידיה