Latest News

פרשת השבוע: ויקרא

ג’ בניסן תש”פ  28 במרץ 2020  

מה לי ולקורבנות | פרשת ויקרא

בשבוע שעבר סיימנו את ספר שמות המספר את  יציאתם ההירואית של בני ישראל למדבר ואת האתגרים שהציבו בפניהם החיים החדשים כבני חורין המהלכים במדבר אל עבר הארץ המובטחת.  הרצף הסיפורי נקטע השבוע עם תחילתו של ספר ויקרא, הידוע גם בכינויו “תורת כוהנים”. במרכזו ניצבת עבודת הקודש הייחודית לכוהנים העובדים במשכן מהקרבת קורבנות עד לסדרי טהורה ארוכים ומפורטים. את סיפורי הנדודים, ההתמודדויות עם אתגרי המדבר, משברי המנהיגות לנוכח אופיו המרדני של העם, מחליפים תיאורים מפורטים של אופני הקרבת קורבנות

אברהם אייזן

אתר בינה

פרשת ויקרא דיני קרבנות

בחלק מהשנים קוראים את פרשת ויקרא בשבת הסמוכה לפורים, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה השנייה מ”ארבע פרשיות” – פרשת זכור. יש שנים שבהן קוראים אותה בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן, ואז קוראים בה את הפרשה הרביעית – פרשת החודש.

הפרשה עוסקת כולה בדיני הקֹרבנות שמקריבים במשכן ובבית המקדש. מתוך הפרשיות שעוסקות בקֹרבנות מסוימים, נלמדים גם דינים כלליים לכל עבודת הקֹרבנות. בזה אחר זה מפורטים:

פרשת ויקרא: תעלומת האותיות הזעירות

ק’ זעירה, נ’ תלויה וביקורת גבוהה ונמוכה — כולם מעידים על סגנונות שונים בכתיבת המקרא, שמודעות להם מסייעת לפצח גם פסוקים קשים במיוחד • ברוכים הבאים לממלכת הליליפוט של האותיות

השם שלו לא כולל נ’ תלויה; משה רבנו מנפץ לוחות הברית. ויקימדיה.

בכתבי יד רבים של המקרא מופיעה המילה הראשונה בספר ויקרא באלף זעירה:”וַיִּקְרָאאֶל-מֹשֶׁה”. נקדיש את רשימתנו השבועית לאלף הזעירה וחברותיה.

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

מתחילים ב”ויקרא”

פרשת ויקרא תשע”ח: השבוע מתחילים את החומש השלישי, הספר ויקרא. למה דווקא הספר הזה נבחר להיות הראשון מבין ספרי התורה שאותו לומדים ילדים בחינוך הדתי?

סיון רהב מאיר

פרשת ויקרא: על המנחה

פרשת ויקרא, פותחת בפרישת מערכת הקורבנות. המערכת נחלקת לשניים, בחלק האחד הקרבנות מהחי, בחלק השני – הקורבנות מהצומח. שמו של הקרבן מהצומח: ‘מנחה’. התבוננות על ה’מנחה’

פרשת ויקרא, פותחת בפרישת מערכת הקורבנות. המערכת נחלקת לשניים, בחלק האחד הקרבנות מהחי, בחלק השני – הקורבנות מהצומח. שמו של הקרבן מהצומח: ‘מנחה’. 
חלוקה אחרת של הקרבנות, היא לקרבנות החובה מול קרבנות הנדבה. בקבוצת קורבנות הנדבה נחלקו הנודבים לשניים: העשירים היו מביאים קורבנות יקרים, העניים – קורבנות זולים. הקורבנות היקרים הם השוורים והכבשים, הקורבנות הזולים – התורים [יונים] ו… המנחה הבאה מהצומח. 
לאור ‘הטבלה המחזורית’ הזאת של הקורבנות, נמקד את מבטנו ואת ההתבוננות שלנו, במנחה. 

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה