Latest News

פרשת השבוע: וירא

כ’ חשון תשפא  נובמבר 7 2020

פרשת וירא

אברהם מארח את המלאכים בזמן ששרה מאזינה לדבריהם וצוחקת.

הפרשה מספרת על: ביאת המלאכים ובשורתם לשרה על ההולדת בנם, הפיכת סדום, לוט ובנותיו, גירוש הגר, וניסיון אברהם בעקדת יצחק.

 ערך מורחב – שלושת המלאכים בבית אברהם

הפרשה נפתחת בסיפור ביקור שלושת המלאכים בבית אברהם. שלושה מלאכים באים אל אברהם ומבשרים לו כי עתיד להיוולד לו בקרוב בן. שרה, ששומעת את הדברים, צוחקת, וה’ שואל את אברהם: “למה זה צחקה שרה… הייפלא מה’ דבר?!”.

אתר ויקיפדיה

שני מודלים של התמודדות | פרשת וירא

פרשתנו פרשת וירא ממשיכה לגולל את סיפורו של אברהם אבי המאמינים, והתגבשותה של משפחתו שלימים תהפוך לעם היהודי. לאחר שנים ארוכות של ציפייה בעודו בן מאה שנה הוא זוכה לחבוק את הבן המיוחל מאשתו, שרה. אך המשפחה לא יודעת ימים של רוגע בנוסף לכל התלאות אם לא די בכך פרשתנו  מסתיימת בניסיון שהאל מציב בו את אברהם, עקדת בנו יחידו.

אברהם אייזן הוא סמנכ”ל חינוך ותפעול בבינ”ה

פרשת וירא: מהי מידת סדום?

מהפכת סדום ועמורה | ג’ון מרטין, 1852

שמירה על קניין פרטי היא חשובה, אך כאשר היא הופכת לאידיאולוגיה של צרות עין ופסילת החובה המוסרית של צדקה, אנחנו מקבלים את סדום

 סדום היא סמל העיר המושחתת, לא רק בלשוננו; כבר במקרא היא הפכה לדוגמה לעיר החטאים האולטימטיבית שנהפכה בעקבות חטאיה, ומהווה סמל לגורלן המר הצפוי של ערים, מדינות ואימפריות.

הלל גרשוני

אתר כיפה

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת וירא תשפ”א

 

סיון רהב מאיר