Latest News

פרשת השבוע: וירא

טו בחשון תשע”ח   4 בנובמבר 2017

חסד, תשוקה וספק

פרשת וירא, כולה ריקוד של חסד, של רצון עז ושל פגיעות מכמירת לב. דווקא שרה, שהיתה גדולה מאברהם בנבואה, פקפקה בהבטחת המלאכים. מי שהכי רוצה, הכי משתוקק, הוא גם הכי רגיש, וככל שדבר מה נחשק בעיני האדם, כך קשה לו לקבל שהוא יזכה בו.
כלומר אני יכול לתאר בפניכם אנשים שפוסעים קלות באוויר, תינוקות שמשוחחים בנחת, ברגש, בשפה שרק הם מבינים, או חיזור מאוד זהיר של האלקטרון אחר הפרוטון, אבל כשתקשיבו לקטע הזה תגלו שאני אולי תארתי מאוד יפה את היופי, אבל הרמקולים המעולים שלכם מתארים משהו שהוא מעבר ליופי או לידע הקיים. אור שנמצא לפעמים ברווחים שבין אנשים או ברווחים שאנשים מאוד מיוחדים פותחים בעצמם.

יוסי בבליקי

אתר ליבא

עקידת יצחק מנקודת מבט אחרת

ראיתי את דמויותיהם המטפסות במעלה ההר וכמעט נעלמות מעינינו ורציתי לרוץ בעקבותיהם. ביחד, הבן ואני, בוודאי נצליח לגבור על האב הקשיש. ביחד נוכל למנוע זאת מלקרות…” הרב יוני לביא מספר את סיפור העקידה מנקודת מבט שונה

הרב יוני לביא

אתר כיפה

לצאת מהשיח החוקי, לחזור אל השיח המוסרי

פרשת וירא דנה בשורה של  סוגיות מוסריות הנפרשות לכל אורכה של הפרשה. החל מאנשי סדום ומעשיהם המובילים להחרבת העיר, לוט ובנותיו, התחזותה של שרה לאחותו של אברהם וחטאיו של אבימלך, גירושם של ישמעאל והגר מבית אברהם – ולסיום: עקדת יצחק, המהווה נקודת שיא בשיח המוסרי הנדון בפרשה.

אברהם אייזן

מנהל מחלקת החינוך בבינ״ה.

פרשת וירא עקדת יצחק

הפרשה נפתחת בסיפור ביקור שלושת המלאכים בבית אברהם. שלושה מלאכים באים אל אברהם ומבשרים לו כי עתיד להיוולד לו בקרוב בן. שרה, ששומעת את הדברים, צוחקת, וה’ גוער בה: “למה זה צחקה שרה… הייפלא מה’ דבר?!”.

אתר ויקיפידיה