Latest News

פרשת השבוע: וישב

כ”ג כסלו תש”פ  21 בדצמבר 2019

הכל נשאר במשפחה | פרשת ‘וישב

במרכזה של פרשת השבוע, וישב,  ניצב סיפורם של יוסף ואחיו, סאגה רצופת יצרים ותככים שלא הייתה מביישת את הכותבים בערוצי הטלנובלות. המאבק בין עשרת האחים לבין הבן המועדף מהווה המשך לשורה של סיפורי מאבק פנים משפחתיים השזורים לכל אורכו של ספר בראשית: קין הרוצח את אחיו הבל, ישמעאל המגורש מפני אחיו יצחק, יעקב הגונב את בכורת אחיו עשיו ועתה יוסף המתנשא מעל אחיו הנאנקים תחת משאם.

מאת אברהם אייזן

אתר בינה

שני חלומותיו של יוסף

שני חלומותיו של יוסף דומים, שניהם הולכים בכיוון אחד הרומז לשאיפותיו הפוליטיות של יוסף ולאספירציות שלטוניות. אולם, יש ביניהם גם הבדל משמעותי. בחלום הראשון יוסף רואה אלומות ובחלום השני הוא רואה את גרמי השמים, הכוכבים הירח והשמש. בחלום הראשון הוא בעצמו אחת האלומות ובחלום השני הוא נותר אנושי, הוא נשאר יוסף וכל השאר- קרי אחיו והוריו, מיוצגים באמצעות גרמי השמים, כולם – מלבדו.

הרבנית מיכל טיקוצ’ינסקי

אתר כיפה

 

  • עשר טעויות ותקווה קטנה לעתיד | פרשת ‘וישב’

לכל אלה שטוענים: “אני בסך הכל בן אדם אחד – כמה אני כבר יכול להשפיע? כיצד מעשיו של אדם אחד כבר יכולים לעשות שינוי בעולם?” – הנה לפניכם סיפור שבו מעשיהם של בודדים רוקמים יחד סיפור של עם שלם.

פרשת ‘וישב’ מתחילה את רצף סיפורי יוסף, שבהם כל אחת מן הדמויות בסיפור עושה טעויות אנושיות פשוטות, חטאים שגרתיים בהם בני אדם חוטאים כל יום. אך בסיפור המקראי, כל טעות גוררת אחריה תוצאות הרות גורל, ויחד הן מרכיבות את מרקם הטבע האנושי כולו.

נגה ברנר סמיה היא סמנכ”ל בינ”ה

 

אחי הגדול יהודה

פרשת וישב תשע״ח: בפרשה המספרת על יוסף ואחיו אנחנו מסתכלים כמעט תמיד על מסעו של יוסף. אבל במקביל, מתקיימת עלילה נוספת – זו של יהודה. האחד מתקן את השלום, השני מתקן את האמת, והאחד לא יכול בלי השני
 
סיון רהב מאיר
 

פרשת וַישֶב: הוא אמר, היא אמרה

למי הייתם מאמינים? יוסף ואשת פוטיפר | Simone Cantarini, המאה ה-17

סיפור יוסף ואשת פוטיפר הוא דוגמה למקרה בו גם כאשר הראיות נראות לנו מרשיעות, יתכן שהקשר בינן לבין האמת קלוש

פרשתנו היא פרשת תלונות השווא. פעם אחר פעם הולכים השליטים שולל אחרי עיניהם, הראיות הנסיבתיות מצטברות ומשכנעות, וחסרונו של אקדח מעשן לא מאוד מפריע להם. כך למשל, יהודה חורץ את דינה של תמר שהוגד לו שהרתה לזנונים, ויוסף מושלך לבית הסוהר בגלל תלונתה של אשת פוטיפר. אלה שני המקרים הבולטים, אבל נראה שיש לפחות עוד אחד לפני כן.

הלל גרשוני

אתר מידה