Latest News

פרשת השבוע: חיי שרה

כ”ה חשון תשפ  23 נובמבר 2019

פרשת חיי שרה כמה שווים מים?

המאמץ האדיר שמשקיעה רבקה בהשקיית העבד וגמליו נראה על פניו כמיותר, אך בחינת העלות והתועלת שבו מגלה מסקנות כלכליות מעניינות

מים הם הבסיס לכל קיום בעולם החי. 55%-60% מגופנו הם מים,  ובלי מים מתוקים נמות במהרה. ברור אם כן שמים שווים כל הון שבעולם. מצד שני, כשאנחנו משלמים על מים, אנחנו משלמים פרוטות.

הילל גרשוני

אתר מידה

פרשת חיי שרה ומותה

מות שרה

הפרשה נפתחת בתיאור מותה של שרה אשת אברהם. אברהם סופד לה ומבקש לקבור אותה בחברון ולשם כך הוא רוכש, בכסף מלא מאת עפרון החיתי, את מערת המכפלה. הדין ודברים עם עפרון ובני חת אודות הרכישה מתוארת בהרחבה בחלקה הראשון של הפרשה.

חיי שרה – חשיבות כלה עם מידות טובות

אברהם מצווה את העבד לא לקחת ליצחק אישה מבנות כנען בשום פנים ואופן, אפילו אם אשה ממקום רחוק לא תסכים לבוא לארץ ישראל. הסיבה היא מידת האכזריות שהייתה טבועה בעם הכנעני.

אנו רואים בפרשה (פרק כ”ד, פסוקים ב’-ט’) את הציווי של אברהם לאליעזר עבדו לדאוג למצוא אישה לבנו יצחק

הרב אלדד יונה

אתר כיפה

שכינה ביניהם

פרשת חיי שרה תשע״ח: חתונה, אהבה, זוגיות, מוות ואבל, אבל לאו דווקא בסדר הזה. פרשת חיי שרה היא שיעור במהלך של חיים שלמים בזוגיות ונישואים, זוגיות שבה השלם גדול מסך חלקיו

סיון רהב מאיר