Latest News

פרשת השבוע: חיי שרה

כ”ז חשון תשפא   14 בנומבר 2020

פרשת חיי שרה

רבקה מרווה את צמאונו של עבד אברהם (ניקולא פוסן,626 1

הפרשה נפתחת בתיאור מותה של שרה אשת אברהם. אברהם סופד לה ומבקש לקבור אותה בחברון ולשם כך הוא רוכש, בכסף מלא מאת עפרון החיתי, את מערת המכפלה. הדין והדברים עם עפרון ובני חת אודות הרכישה מתוארים בהרחבה בחלקה הראשון של הפרשה.

עיקר הפרשה הוא תיאור שליחותו של עבד אברהם (הגישה המקובלת בחז”ל זהו אליעזר, אך במדרש הראובני נכתב שהמדובר בעבד אחר בשם אליהו) בידי אברהם למצוא אישה ליצחק.

על ההסתרה  פרשת חיי שרה

הנפילה של רבקה מעל הגמל אומרת דרשני. הפרשנים נעים בין נפילה ממש לבין הטיית הגוף. בין נפילה מחושבת, לבין תגובה ספונטאנית. מכל מקום, ברור שיש כאן – גם בנפילה וגם בהתכסות – תנועות של התכנסות

הנפילה אומרת דרשני. הפרשנים נעים בין נפילה ממש לבין הטיית הגוף. בין נפילה מחושבת, לבין תגובה ספונטאנית. מכל מקום, ברור שיש כאן – גם בנפילה וגם בהתכסות – תנועות של התכנסות.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

בין רבקה לקמלה פרשת חיי שרה

אז מה את רוצה לעשות?

פעמים רבות נשים לא נשאלות מה הן רוצות לעשות. פעמים רבות אנשים משערים מה הכי טוב עבורן, כיצד עליהן להתנהג, מה עליהן לעשות, מה ללמוד ובעיקר -מה לא. על נשים נקבע מה עליהן לעשות למען העם, המולדת, המשפחה הקרובה והמורחבת והיושב במרומים. המציאות הזו אינה ייחודית לתרבות מסויימת או לזמן היסטורי כזה או אחר. לא. המציאות הזו נכונה ללפני אלפי שנים ונכונה גם להיום, נכונה גם לתרבויות פרימיטיביות וגם לתרבויות מערביות מודרניות.

יעל דינור

אתר בינה_

פרשת חיי שרה: הסודות שבסיפור רבקה ואליעזר

סיפורו של עבד אברהם המחפש אשה ליצחק כה חריג בנוף המקראי. מה מסתתר מאחוריו?

הפערים העלילתיים, הכפילויות והחזרות בחלק העלילתי של התורה – בעיקר בחומש בראשית ובתחילת חומש שמות – זכו להתייחסות מדוקדקת כבר בידי חז”ל והמפרשים. ההבדלים הסגנוניים למיניהם, לעומת זאת, העסיקו אותם רק לעתים נדירות.

אלון ברנד

אתר מידה

השידוך הראשון

פרשת חיי שרה תשע”ט: 8 נקודות יסודות שפרשת השבוע מלמדת אותנו למציאת זיווג בעם היהודי, מימי יצחק ורבקה ועד היום

סיון רהב מאיר