Latest News

פרשת השבוע: חיי שרה

כד חשוון תשפ”א  30 באוקטובר 2021

פרשת חיי שרה

רבקה מרווה את צמאונו של עבד אברהם (ניקולא פוסן, 1626)

פרשת חַיֵּי שָׂרָה היא פרשת השבוע החמישית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ”גפסוק א’ ומסתיימת בפרק כ”הפסוק י”ח. הפרשה נפתחת במותה של שרה ומתארת מאורעות שונים בחיי יצחק ואברהם עד מות אברהם. מרביתה של הפרשה מוקדש לשני נושאים: קבורת שרה במערת המכפלה ומציאת אישה ליצחק. את פרשת חיי שרה קוראים בין התאריכים כ”ב בחשווןכ”ז בחשוון.

בין רבקה לקמלה | פרשת חיי שרה

פעמים רבות נשים לא נשאלות מה הן רוצות לעשות. פעמים רבות אנשים משערים מה הכי טוב עבורן, כיצד עליהן להתנהג, מה עליהן לעשות, מה ללמוד ובעיקר -מה לא. על נשים נקבע מה עליהן לעשות למען העם, המולדת, המשפחה הקרובה והמורחבת והיושב במרומים. המציאות הזו אינה ייחודית לתרבות מסויימת או לזמן היסטורי כזה או אחר. לא. המציאות הזו נכונה ללפני אלפי שנים ונכונה גם להיום, נכונה גם לתרבויות פרימיטיביות וגם לתרבויות מערביות מודרניות.

יעל דינור היא אחראית התקשורת השיווקית בבינ”ה

המהלך הפנימי בעסקים של אברהם

איור: מנחם הלברשטט

המגעים בין אברהם לבני חת, ואחר כך התנהלות השידוך בין יצחק לרבקה, מלמדים כיצד לגשר על פערים ולהגיע להסכמות עם אנשים רחוקים מאיתנו

 הפרידה של אברהם אבינו משרה אמנו נראית כעמוסת רגשות, עד כי אפשר לחשוב שלזמן מה שרה עצמה “ממשיכה” לחיות בארץ גם לאחר מותה. רמז לכך ניתן למצוא בכותרת הפרשה “חיי שרה”, וזאת אף שנושא הפרשה הוא מותה.

מירון איזקסון

אתר מקור

פרשת חיי שרה: על המקרה

מה אתם מעדיפים: עולם בטוח ללא זהב האפשרויות, או עולם מפחיד רווי אפשרויות?

 ארץ אבות אברהם, למצוא אישה לבנו ליצחק. המשימה היא על גבול הבלתי אפשרי, למצוא בתוך קבוצה כל כך גדולה של נשים את האחת והיחידה המתאימה ליצחק. על כן מתפלל העבד:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה