Latest News

פרשת השבוע: יתרו

כ’ בשבט תש”פ   15 בפברואר 2020

פרשת יתרו ומעמד הר סיני

יתרו מגיע עם ציפורה וילדיה לפגוש את משה ובני ישראל, ומציע למשה לשים שופטים שיפחיתו ממנו את נטל ההנהגה.

פרשת יִתְרוֹ היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י”חפסוק א’ ומסתיימת בפרק כ’פסוק כ”ב. הפרשה פותחת בסיפור על יתרו חותנו של משה, אך בהמשך רוב הפרשה עוסק בסיפור מעמד הר סיני. 1 תוכן הפרשה

יתרו חותן משה מגיע אל מחנה בני ישראל עם ציפורה אשת משה וילדיה, גרשם ואליעזר. משה מקבל אותו ומספר לו על הנסים שנעשו ביציאת מצרים, ויתרו בתגובה מהלל ומשבח את האלוהים.

אתר ויקיפידיה

פרשת יתרו: החידוש שבציווי המוחלט

עשרת הדברות נבדלים ממערכות חוקים קדומות יותר בהחלטיותם: הציווים בהם לא תלויי הקשר, מלבד כניסת בני ישראל לברית

עשרת הדברות שהתגלו בפרשת השבוע שלנו על הר חורב הם כנראה החוקים המפורסמים ביותר במקרא, ואולי בתרבות המערבית בכלל. הם נשקפים אלינו, חקוקים על שני לוחות אבנים, מעיטורי בתי הכנסת, מן הציורים, הסמלים ושלטי החוצות, ובעולם הנוצרי – אף מן הפסלים והכנסיות. עד היום נתפסים חוקים אלו כקוד הבסיסי ביותר לקיומה של חברה, והם באים לידי ביטוי בכל שדותיה, ממערכת המשפט ועד לתרבות הפופולרית.

אלון ברנד

אתר מידה

גיבור פרשת “יתרו” התנגד לגירוש פליטים

לציבור שקורא את הפרשה, ומנהיגיו תומכים באמצעים שפוגעים באופייה המוסרי והערכי: אני מצפה שתשפיעו על חקיקה שתעסוק בליטת הפליטים.

פרשת “יתרו” היא הפרשה החמישית בספר שמות, ואותה נקרא בשבת הקרובה. הפרשה מציגה את משה ויתרו בפגישה מחודשת, המתרחשת שנים מספר לאחר פגישתם הראשונה. הפגישה הראשונה הייתה בין יתרו, כהן המדבר – לבין משה, הפליט שנמלט מהאימה וחיפש מקלט פוליטי, כי סכנת מוות ריחפה על ראשו מאימת החוק במצרים. גזר דין מוות ריחף על ראשו של משה, הקנאי לערכי צדק, קנאות שהניעה אותו להפעיל כוח ולפגוע בנציג רשות שלטונית באותה מדינה ביבשת אפריקה, במצרים.

איתן קלינסקי – משורר, ומורה לתנ”ך

אתר על צד שמאל

פרשת יתרו: על בדידות המנהיג

משה הצליח כמנהל, כמנהיג. יתרו עזר לו בעצתו לשדרג את הצלחתו, לייעל אותה. אבל ההצלחה גרמה לקריסה במערכות היחסים שלו, להעצמת בדידותו. האם זה המחיר שמנהיג צריך לשלם?

משה מקבל את עצתו של יתרו, בונה מחדש את מערכת השיפוט:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

כבוד למגדר | פרשת יתרו

פרשת יתרו היא אחת מאותן פרשות המכילות בתוכן את לב הסיפור היהודי והיווצרותו של עם. אחרי יציאת מצריים וקריעת ים סוף,  בני ישראל מתארגנים לצעידה במדבר ומשה לוקח על עצמו את תפקיד המנהיג ופוצח בניהול השוטף. ברור מיד שיש לעשות סדר בהתנהלות העם ומשה נשאב אל המקום הזה מהר מאד. אחרי עבודת שיפוט ועשיית סדר בעצת יתרו, מגיעה שיאה של הפרשה בסט החוקים הכי ידועים, חשובים, מוכרים, מצוטטים, מצוירים ומצולמים לאורך הדורות- עשרת הדברות. 

מעין ארזי מלינרסקי היא מנהלת מחלקת שיווק של בינ”ה

– התנועה ליהדות חברתית

חמשת הדברות

פרשת יתרו (תשע”ט): מתן תורה הוא המעמד המכונן לא רק שלנו, אלא של האנושות כולה. קשה להפריז בחשיבות של עשרת הדברות, בדרך בה הן עיצבו מחדש את העולם, את הקוד המוסרי, את האתיקה, את ההלכה

סיון רהב מאיר