Latest News

פרשת השבוע: יתרו

כ”ב בשבט תשע”ז, 18 בפברואר 2017

הדרך בה חיפש יתרו את הקשר ליהדות

אנשים זקוקים לקשר ולמגע אנושי, משוועים לאכפתיות מן הזולת ומן החברה, רוצים שיקשיבו להם. כך בכל העולם, כך הטבע והפסיכולוגיה של המין האנושי, אלא שבישראל עוד יותר

הרב יעקב פישר

ראש הישיבה התיכונית או”ת נווה שמואל, מבית אור תורה סטון

וואלה, איך לא חשבנו על זה קודם?

פרשת יתרו עוסקת במס’ נושאים עיקריים:
1)יתרו מגיע עם משפחתו של משה למחנה ישראל.
2)העצה שנותן  יתרו למשה.
3)מעמד הר סיני.

 

מישיבת ההסדר בקרית שמונה

לכולם יש מקום בכפר הקטן הזה

אל מול ציבור חילוני ומסורתי גדול נעמד שר חינוך המבקש לצמצם את מגוון הזהויות הנהדר שהתגבש לו במרוצת הדורות, ולהשליט זהות יהודית אחת. עלינו לתהות אילו החינוך היה נותר בידי “משה” אחד בלבד האם פני היהדות היו כה מגוונים

מור שמעוני

פרשת יתרו

יתרו חותן משה מגיע אל מחנה בני ישראל עם ציפורה אשת משה וילדיה, גרשם ואליעזר. משה מקבל אותו ומספר לו על הנסים שנעשו ביציאת מצרים, ויתרו בתגובה מהלל ומשבח את האלוהים

ויקיפידיה

מתי ומדוע התגרש משה מציפורה?

מעניין לראות כיצד גם אצל מנהיג דגול כמשה רבנו, הרגשות פועלים והוא מונע

מאשתו וילדיו את עול השעבוד במצרים

  

הרב ד”ר דורון דנינ

מי שהעזו לחתוף את התורה מידי האל ולהנחילה ביניהם

במרכז פרשת יתרו עומד מתן התורה בהר סיני. האל והחברה האנושית נפגשים ברגע האמור לכונן לדורות את חיי החברה האנושית

יהוידע עמיר

פרופ’ למחשבה יהודית ורב רפורמי, חבר “רבנים למען זכויות האדם