Latest News

פרשת השבוע: לך לך

מה בוער לך | פרשת לך לך

וַיֹּאמֶר ה’ אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ”. בראשית, פרק י”ב, פסוק א’

לבקש ממישהו ללכת זה לא דבר של מה בכך. לדרוש את זה ממנו בצורה כזאת של ציווי זה בכלל דרמה. במיוחד שמאוד ברור עד כמה מדובר במעשה בעל משמעות – להשאיר מאחור גם את ארצך, גם את מולדתך וגם את בית אביך ועוד למקום שלא אתה תבחר בו – וואו. מטורף. העובדה שאנחנו גדלנו על סיפורי אברהם והאל גורמים לנו לפעמים לחשוב שהם כבר היו מיודדים וקרובים כשהרגע הזה הגיע, אבל האמת מפתיעה יחסית – זה בעצם הפעם הראשונה שהאל מדבר אל אברהם. לא “שלום, נעים מאוד”, לא “אבא שלך גנן?” ולא כל משפט פתיחה או הכרות בסיסי לפני שהאל עובר לציווים ודרישות מאברהם.

יובל לינדן הוא מנהל מחלקת מכינות ושנת שירות בבינ”ה

פרשת לך לך לארץ היעוד

בפרשת לך לך מועמדים אנו בפני פרדוקס מקראי: פרדוקס האוניברסליזם והייחודיות. התורה מלמדת אותנו את המונותיאיזם, את האמונה באל אחד…והנה המבשר הגדול של המונותיאיזם, נקרא להיות אב לעם חדש ולעזוב את ארצו ומולדתו כדי לבוא אל ארץ הייעוד.

בפרשת לך לך מועמדים אנו בפני פרדוקס מקראי: פרדוקס האוניברסליזם והייחודיות. התורה מלמדת אותנו את המונותיאיזם, את האמונה באל אחד, בורא שמים וארץ, שמלכותו משתרעת על כל הארצות ועל כל העמים. והנה המבשר הגדול של המונותיאיזם, נקרא להיות אב לעם חדש ולעזוב את ארצו ומולדתו כדי לבוא אל ארץ הייעוד. האוניברסליזם של אברהם ואמונתו באחדות ה’, מביא איתו את יצירתה של ייחודיות כפולה, ייחודיות העם והארץ.

פרפ’ שלום רוזנברג

אתר כיפה

פרשת לך לך לארץ כנען

המצרים מעריצים את יופייה של שרי. ג’יימס טיסו, סוף המאה ה-19.

פרשת לֶךְ-לְךָ היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בספר בראשיתפרק י”בפסוק א’ ומסתיימת בפרק י”זפסוק כ”ז. הפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של אברהם אבינו בחלק הראשון של חייו.

הפרשה מספרת על קריאת אלוהים לאברם (שמאוחר יותר משנה שמו לאברהם) לצאת ממולדתו וללכת לארץ כנעןהארץ המובטחתירידה למצרים והתחזות לאחיה של שרימריבת רועי אברהם ורועי לוטמלחמת ארבעת המלכים את החמישהמלכי צדק, גירוש הגר ולידת ישמעאל, ברית בין הבתרים, וברית המילה.

אתר ויקיפידיה