Latest News

פרשת השבוע: מטות מסעי

26 בתמוז תש”ף  18 ביולי 2020

פרשת מטות חלוקת

נחלות השבטים – גד וראובן בעבר הירדן המזרחיפרשת בני גד ובני ראובן: בני שבט גד ובני שבט ראובן מבקשים ממשה לקבל נַחֲלָה בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ ישראל שממערב לירדן. למרות הסתייגות ראשונית מקבל משה את בקשתם לאחר שהם מתחייבים להשתתף במלחמת כיבוש ארץ ישראל מידי עמי כנען ומצרף אליהם את חצי שבט מנשה.

פרשת מטות-מסעי: טעויות צריך לתקן, ומיד

מעם חכם ונבון מצופה לתקן את הטעויות שלו באופן מידי. זה מה שקרה בציווי של ה’ לנקום במדין וזה מה שמצופה ממנו גם בתקופה זו

מספרים על אחד מגדולי ישראל שבאו אליו חבריו בטרוניה. כיצד זה לא כתב בהקדמה לספריו הנודעים והחשובים, שהתורות המשוקעות בספר הן פרי של התלבנות בדיבוק חברים בבית המדרש של ישיבת חברון? ענה הרב המחבר: וכי מה אתם רוצים ממני, וכי לא נהג כך גם ראש הישיבה זצ”ל בהקדמתו לספרו? לתשובה זו הגיב מיד אחד השומעים: רגע, אתה רוצה לומר שלא רק את מה שכתבת שאבת מאחרים, אלא גם את מה שלא כתבת שאבת כך?!

הרב אליעזר גלינסקי

הכותב הוא רב בבית המדרש של המרכז האקדמי לב

אתר מקור ראשון

בחיים, יש מסעות ויש חניות. אם לא נחנה נישָׁחק. אם לא ניסע לא נצמח

להיות במקום אחר – צרתו הגדולה של העם הזה, סגולתו הגדולה והחשאית, שליחותו הגדולה”. כך כתב המשורר והמסאי הצרפתי שארל פֶּגי (1873–1914), פילושמי בעידן של אנטישמיות. והוא המשיך: “כל מעבר הוא להם כמעבר במדבר. הנוחים שבבתים, הבנויים מאבני גזית עצומות כעמודי המקדש, העידית שבעידית המקרקעין, ההדורים שבבתי הדירות – כל אלה תמיד יהיו בעיניהם פחותים מאוהל אחד במדבר”.[1]

אתר אש התורה

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת מסעי – תשע”ט

חדש: סדנת הנחיית הורים ממוקדת לימי הקורונה! סיון רהב מאיר וחמותה מנחת ההורים זיוה מאיר עם כלים מעשיים לשיפור האווירה בבית ולהתמודדות עם אתגרי התקופה בזוגיות ובהורות. 

סיון רהב מאיר בשיעור לפרשת פנחס

פרשת מטות-מסעי: חשיבות הפירוש דרך הרגליים

האם הלכו בני ישראל דרך המדבר או בדרך המלך? שתי התשובות המקובלות לשאלה חושפות שתי דרכים בפירוש המקרא

 רשימת מסעי בני ישראל, ואיתה גם הפרשה המתארת את גבולות הארץ שאת שתיהן אנו קוראים השבת, מספקות לנו הזדמנות טובה להבין כיצד הכרת השטח נדרשת להבנת המקרא. נקדים ונאמר: בעיית הכרת השטח היתה בלתי פתירה עבור רוב הפרשנים בעבר. מפות שיצרו פרשני מקרא או פוסקים מימי-הביניים, המבקשים לתאר את גבולות הארץ או את מיקומם של אזורים שונים בה, מדגימות את הבעיה היטב: המפות הן לעתים סכמטיות עד כדי טבלה – כאן הים, במשבצת הסמוכה נעביר את הנהר, ומעליהן נכתוב במשבצות את שמות הנחלות.

אלון ברנד

אתר מידה